Šablona

Osobnostní a sociální rozvoj učitele


Číslo akreditace

875/2022-4-185

Hodinová dotace

16 vyučovacích hodin

Obsah školení

Vzdělávací program pro učitele všech typů škol je sestaven jako seznamování s různými praktickými metodami a způsoby pojetí tématu osobnostně sociálního rozvoje. Cílem OSR je kultivovaný rozvoj osobnosti účastníků po stránce rozumové, emocionální, volní. Účastníci prostřednictvím OSR mohou získat orientaci v sobě samém i v další životní dráze. OSR rozvíjí kompetenci sociální, schopnost spolupracovat, hájit a prosazovat své oprávněné zájmy, schopnost komunikovat, rozeznávat nehumánní postoje. S tím je spojeno dosažení přiměřeného stupně empatie, odpovědnosti a potřeby pomoci lidem. Prostřednictvím OSR lze rozvíjet dovednost organizovat a řídit různé činnosti, pracovat v týmu a pozitivně ovlivňovat mezilidské vztahy.

Přehled témat:

Program je zaměřený na rozvoj etických a sociálních dovedností účastníka. Součástí každého modulu je rozbor modelových situací, nabízených aktivit a následná diskuse o možných reálných situacích.  Jedná se o cyklus na sebe navazujících bloků vedený interaktivní formou praktického tréninku s přednáškovými vstupy s aktivním zapojením účastníků.

Kurz je rozdělen na tři části, každá zahrnuje teoretickou i praktickou část. 

 

Teoretické vstupy jsou procvičovány v praktických částech kurzu, kde se pedagogové seznámí s těmito tématy:

  • aktivity rozvíjející komunikaci
  • činnosti poskytující zpětnou vazbu
  • interaktivní hry založené na spolupráci ve skupině
  • technikami aktivního sociálního učení směrovaného na stimulaci sociálních dovedností při řešení interpersonálních konfliktů

Dále si účastníci prakticky zažijí některé aktivity, k nimž na základě zpětné vazby a svých zkušeností vypracují vyučovací jednotku s aplikací získaných poznatků ze semináře.

Cíle školení

Účastník:

  • se seznámí s různými praktickými metodami a způsoby pojetí témat osobnostně sociálního rozvoje.
  • zdokonalí se v poskytování zpětné vazby zaměřené na rozvoj sociálních dovedností (komunikace, aktivní naslouchání a vnímání, podpora a spolupráce, vcítění se, respekt, tolerance, adaptace…)
  • ujasní si potřebu vytvoření efektivního učebního prostředí, které napomáhá i rozvoji osobnosti učitele.
  • zlepší se v dovednosti správně poskytovat i přijímat zpětnou vazbu při vzájemném hodnocení

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář