Šablona

Základy koučinku pro pedagogy


Číslo akreditace

16924/2019-2-726

Hodinová dotace

9 vyučovacích hodin

Obsah školení

Koučink je velmi efektivní a moderní metoda k (sebe)rozvoji člověka. Podporuje cestu ke změně, pomáhá v orientaci v problémových situacích, v hledání vhodných řešení a v dosahování krátkodobých i dlouhodobých cílů, ať už v osobním či profesním životě. Účastníci se na semináři dozvědí, jak vypadá koučink a jaké nástroje a techniky využívá – seznámení se s koučovacím procesem včetně ukázky koučovacího sezení a reflexe.

Školení nabídne účastníkům náhled na koučink jako na vhodnou metodu pro práci s heterogenní školní skupinou v rámci inkluzivního pojetí vzdělávání. Díky semináři účastníci porozumí základním principům koučinku a odliší ho od jiných forem poradenství, školení, vedení a řízení nebo psychoterapie. Důraz bude kladen na praktické využití koučinku a koučovacího přístupu ve školním prostředí, ať již ve výuce, při komunikaci s dětmi, rodiči, kolegy nebo při vedení dětí k samostatnosti a odpovědnosti. Tyto techniky budou vztaženy k výkonu pedagogické praxe a bude nastíněno, za jakých podmínek je možné využít koučink a kdy je lépe aplikovat koučovací přístup. Seminář zahrne důležité oblasti kladení otázek, stanovování cílů a motivace.

 

 

Cíle školení

Cílem semináře je představit koučink a koučovací přístup, jejich principy a možnosti v práci s jednotlivci i se skupinou v pedagogické praxi. Účastníci školní si některé prvky koučovacího přístupu sami vyzkouší a budou tak schopni reflektovat možnosti jejich využití ve vlastní pedagogické praxi. Náplň semináře svým laděním podporuje ideu společného vzdělávání.

 

 

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář