Šablona

Mentorské dovednosti učitele


Číslo akreditace

875/2022-4-185

Hodinová dotace

16 vyučovacích hodin

Obsah školení

Vzdělávací program Mentorské dovednosti učitele je zaměřený na seznámení zájemců z řad pedagogů škol a školských zařízení se základními principy práce mentora – se základními mentorskými dovednostmi potřebnými pro efektivní interní ale i externí předávání zkušenosti a znalosti kolegům ve škole. Účastníci semináře – zájemci o mentorské dovednosti v prostředí školy budou seznámení se základními požadavky na tuto pozici jak po stránce procesní, tak po stránce kompetentní. Seznámí se s principy mentoringu a budou jim představeny oblasti, v nichž mentor spolupracuje se svým svěřencem a příklady, jak lze aplikovat nové poznatky do školního pedagogického prostředí Účastníci semináře budou seznámeni i s důvody pro systemizovanou podporu začínajícím učitelům a potřebu zvyšování osobnostních a profesních kompetencí pedagoga pro roli mentora z pozice uvádějícího učitele.

Cíle školení

Cílem vzdělávacího programu je podpora začínajícím mentorům v jejich roli, tj. odborné rady, doporučení a informace, jak správně postupovat mentorskou pomocí, jak si vytvořit správný vztah s mentorem, čemu se vyhnout, a na co klást důraz, jak provést ověření úspěšnosti dosažení stanovených cílů, a jak postupovat při uvádění začínajících učitelů do praxe v jednotlivých fázích poradenského procesu.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář