Šablona

Matematická gramotnost pro I. stupeň ZŠ


Číslo akreditace

875/2022-4-185

Hodinová dotace

16 vyučovacích hodin

Obsah školení

Seminář je zaměřený na vymezení pojmů: kvantity a hodnoty, matematické uvažování a objevování, tvorbu modelových situací, porozumění ústním a písemným matematickým sdělením, orientace v ploše i prostoru, práce s daty. Teoretická část bude podpořena pomůckami a pracovním materiálem, který je prověřený praxí.

Cíle školení

Cílem semináře je poukázat na propojenost matematických dovedností s běžným životem člověka jako nedílnou součást naplňování osobních potřeb. Účastníci budou obeznámeni s problematikou číselných představ a základními matematickými operacemi. Výstavbou čísel v desítkové soustavě. Úvodem do zlomků a desetinných čísel. Seznámení se základními pojmy a možným didaktickým vedením. Účastníci získají řadu metodických doporučení vycházejících z praxe lektorky. 

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář