Šablona

Dejme každému šanci prožít úspěch – motivace a aktivizace žáků (1. st. ZŠ)


Číslo akreditace

875/2022-4-185

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Účastníci budou seznámeni s pojmem kompetence k učení (metakognice a autoregulace při učení, sebepojetí žáka versus školní úspěšnost – praktické rady do hodin).

Představeny budou metody a formy práce podporující motivaci a aktivizaci žáků, s důrazem na učení s porozuměním a heuristický přístup k výuce.

Seminář poukáže na možnosti, jak v žácích vybudit motivaci vnitřní – chuť něco se dozvědět, pro něco se nadchnout a dotáhnout do konce. Dále se seminář zaměří na přiblížení podmínek pro lepší učení vycházejících z integrované tematické výuky Susan Kovalikové a Brain Gym a výuku podle učebních stylů (Dunnovi –VARK – učení všemi smysly, globální – analytičtí, individuální – skupinová – kooperativní práce žáků, zážitkové učení).

Zmíněn bude také význam sebereflexe a sebehodnocení žáků a základní principy jejich podpory ze strany učitele.

Cíle školení

V semináři se učitelé dozvědí, jak přimět žáka k převzetí zodpovědnosti za vlastní proces učení. Seminář poukáže na roli učitele v konstruktivní škole – podpůrná činnost při metakognitivních procesech  - při sebereflexi a sebehodnocení vlastních silných a slabých stránek.

Seminář nabídne učitelům konkrétní metody a formy práce, učitelé budou mít možnost si vyzkoušet v nabídnutých aktivitách. Ty kladou důraz na učení s porozuměním a je možné je zařadit do jakékoli hodiny, případně budou nabídnuty alternativy jednotlivých metod pro další inspiraci učitelů.

Učitelé budou seznámeni s teorií učebních stylů podle Dunnových, zjistí důvody pro výuku podle učebních stylů, získají náměty, jak v početné třídě zohlednit učební styl každého z žáků.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář