Šablona

Inkluze a podpora spolupráce ve školní praxi na ZŠ


Číslo akreditace

21883/2020-4-662

Hodinová dotace

16 vyučovacích hodin

Obsah školení

 

Obsahem vzdělávacího programu je seznámení pedagogických pracovníků s problematikou inkluze na SŠ. Nejdříve se účastníci dozvědí legislativní rámec problematiky a seznámí se s možnými typy studentů s podpůrnými opatřeními (VPU, VPCH, PAS, apod.). Dále se školení zaměří na základní pedagogickou diagnostiku těchto studentů, tvorbu plánu pedagogické podpory, komunikaci s poradenským zařízením, tvorbu IVP i následnou péči o tyto studenty – aplikace podpůrných opatření v praxi. Další část bude věnována začlenění studentů s podpůrnými opatřeními do kolektivu třídy a také naopak jejich přijetí kolektivem třídy. Budou představeny konkrétní techniky na podporu rozvoje spolupráce. Poslední část bude věnována dotazům a řízené diskuzi z vlastní praxe zúčastněných ped. pracovníků.

 

Seminář zahrne následující z oblastí:

·        Legislativní rámec inkluze – změny oproti dřívějším letům, aktuální rámec

·        Základní pedagogická diagnostika studentů (VPU, VPCH, PAS, apod.)

·        Tvorba plánu pedagogické podpory      

·        Tvorba individuálního vzdělávacího plánu

·        Aplikace podpůrných opatření v praxi

·        Základní diagnostika třídního kolektivu

·        Začlenění studenta s PO do kolektivu - techniky na sebepoznání v třídním kolektivu

Cíle školení

 

Cílem vzdělávacího programu je rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí pedagogický pracovníků v oblasti inkluze.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář