Šablona

Kooperativní učení


Číslo akreditace

8574/2021-4-402

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

 

Seminář je zaměřen na seznámení s modelem kooperativního učení, základními znaky tohoto výukového uspořádání a zejména pozitivní vzájemnou závislostí, podmínkami k realizaci, kladením cílů v rovině sociální a jejich reflexí. Představíme si aspekty skupinové dynamiky, popíšeme si roli učitele jako průvodce a kouče a způsob vedení třídy při kooperativních úkolech. Vyvodíme pozitivní dopady kooperativního učení, ale přiblížíme si také rizika z tohoto způsobu práce plynoucí. Nahlédneme na různá uspořádání kooperativní výuky, způsoby dělení do skupin a další práci s nimi a vyzkoušíme si několik kooperativních technik.

Cíle školení

 

Účastníci se seznámí s modelem kooperativního učení, s jeho základními principy, podmínkami realizace, rolí učitele v tomto výukovém uspořádání a s aspekty skupinové dynamiky. Vyzkouší si plánování cílů v sociální oblasti a jejich následnou reflexi. Vyzkouší si několik konkrétních technik využitelných při kooperativním uspořádání výuky.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář