Šablona

RVP a změny úprav ŠVP v rámci inkluzivního vzdělávání


Číslo akreditace

40286/2020-4-1065

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

 

Obsah semináře je zaměřen na práci s žáky s různými stupni podpůrných opatření a práci s žáky s odlišnými kulturními a životními podmínkami. Reflektovány jsou způsoby úprav ŠVP v rámci podpůrných opatření. Program se zabývá změnami v ŠVP podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. a na základě novely Školského zákona a s tím související změnou RVP ZV. Vychází z priorit MŠMT k systémové podpoře společného vzdělávání žáků.

Cíle školení

 

Účastník získá přehled o vzájemném vztahu RVP a ŠVP, upřesní si způsob formálního zapracování změn do ŠVP konkrétní školy a uvědomí si možné korekce již upravených UO ve vztahu k IVP, seznámí se změnami v hodnocení žáků směrem k průběžné diagnostice, individuálnímu hodnocení a možnostem využívání slovního hodnocení.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář