Šablona

Prezentační nástroje jako podpora výuky


Číslo akreditace

31336/2020-4-874

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Seminář se zaměřuje na možnosti podpory projevu pedagoga a jeho prezentačních dovedností pomocí prezentačních nástrojů. Důraz je kladen na jednoduché využití dostupné školní techniky pro výuku a zvýšení zájmu žáků o učivo. Významná část semináře je věnována práci s působivými prezentacemi v PowerPointu a Prezi, dále pak natáčení a zpracovávání videa a audia, jeho možnosti samostatného užití nebo propojení s PPT prezentací. Účastníci získají základní povědomí o tom, jak pracovat s prezentací, aby nenahrazovala výtahy z knih a učebnic, ale byla motivující, inspirující a pomáhala prohloubit interakci se žáky.Představeny budou také ukázky realizovaných projektů.  

Cíle školení

Cílem semináře je pomoci zefektivnit využívání techniky a softwarových programů ve výuce. Seminář se pokusí pedagogům nastínit možnosti jak podpořit svůj výklad a prezentační dovednosti bez nutnosti vynaložit pro to nepřiměřeně více úsilí.  

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář