Šablona

Úřední korespondence pro pedagogy


Číslo akreditace

31336/2020-4-874

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

 

Cílem semináře je přiblížit pedagogům úřední korespondenci s ohledem na normu ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory z července 2014, která nahrazuje předchozí normu ČSN 01 6910 z dubna 2007. Obsahem je např. problematika interpunkčních znamének, zkratek, značek, číselných údajů, formální úprava úředních dopisů, psaní adres, oslovování, akademické tituly a také etiketa e-mailu dle výše zmíněné normy. Závěr semináře je věnován především otázce vzorových dopisů, ať už základním úředním dopisům, osobním dopisům nebo dopisům fyzických osob osobám právnickým.

Cíle školení

 

Cílem semináře je především posílení schopností pedagogů adekvátně profesionálně zpracovat úřední korespondenci, jak ve výuce příslušných odborných předmětů, tak v běžné každodenní praxi.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář