šablony

Sebepoznání jako východisko pro práci učitele – možnost ovlivnění přístupu žáka


Číslo akreditace

6873/2022-4-422

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Seminář nabízí účastníkům vhled do tématu prostřednictvím teoretického úvodu a praktických zážitkových vstupů. Účastníci se pod vedení lektorky zaměří na odhalení vlastních silných i slabých stánek a vhodné využití svého potenciálu při výuce a práci s dětmi či studenty. Školení bude zaměřeno také na výběr adekvátního a přirozeného výchovně-vzdělávacího přístupu k žákům.   Představena budou tato témata:

  • Kdo jsem? Co mohu nabídnout jako učitel? – rozpoznání či ověření a využití vlastního potenciálu osobnosti učitele v učebním procesu, vlastní silné a slabé stránky a jak s nimi pracovat
  • Životní scénáře, které ovlivňují učitele i žáka – můžeme přepsat náš scénář?
  • Přes mozek nebo přes srdce? Jak se děti učí/neučí. Co ovlivňuje přístup dětí k učení a jejich výběr učebního stylu, osobní vklad učitele
  • Zavřené brány k učení. Jak to mají děti, když se mají učit a proč to některým nejde? Co s tím může udělat učitel, aby pomohl, ale zároveň si zachoval profesionální přístup a duševní zdraví.

 

Cíle školení

Cílem školení je pomoci pedagogům odhalit nebo potvrdit znalost vlastního potenciálu a nabídnout vhodné cesty jeho uplatnění ve vlastní pedagogické praxi. Dále pak také objevování možností vlastního vkladu a přínosu pro efektivní výuku při respektování zásad psychohygieny učitele. Připomenuty budou i základní psychosociální parametry pro pozitivní přístup žáků či studentů k učení.  

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář