Šablona

Sebepoznání jako východisko pro práci učitele – možnost ovlivnění přístupu žáka


Číslo akreditace

6873/2022-4-422

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Seminář nabízí účastníkům vhled do tématu prostřednictvím teoretického úvodu a praktických zážitkových vstupů. Účastníci se pod vedení lektorky zaměří na odhalení vlastních silných i slabých stánek a vhodné využití svého potenciálu při výuce a práci s dětmi či studenty. Školení bude zaměřeno také na výběr adekvátního a přirozeného výchovně-vzdělávacího přístupu k žákům.   Představena budou tato témata:

  • Kdo jsem? Co mohu nabídnout jako učitel? – rozpoznání či ověření a využití vlastního potenciálu osobnosti učitele v učebním procesu, vlastní silné a slabé stránky a jak s nimi pracovat
  • Životní scénáře, které ovlivňují učitele i žáka – můžeme přepsat náš scénář?
  • Přes mozek nebo přes srdce? Jak se děti učí/neučí. Co ovlivňuje přístup dětí k učení a jejich výběr učebního stylu, osobní vklad učitele
  • Zavřené brány k učení. Jak to mají děti, když se mají učit a proč to některým nejde? Co s tím může udělat učitel, aby pomohl, ale zároveň si zachoval profesionální přístup a duševní zdraví.

 

Cíle školení

Cílem školení je pomoci pedagogům odhalit nebo potvrdit znalost vlastního potenciálu a nabídnout vhodné cesty jeho uplatnění ve vlastní pedagogické praxi. Dále pak také objevování možností vlastního vkladu a přínosu pro efektivní výuku při respektování zásad psychohygieny učitele. Připomenuty budou i základní psychosociální parametry pro pozitivní přístup žáků či studentů k učení.  

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář