Šablona

Reedukace specifických poruch učení – příklady z praxe


Číslo akreditace

875/2022-4-185

Hodinová dotace

18 vyučovacích hodin

Obsah školení

Dvoudenní prakticky zaměřený seminář je zacílen na otázky týkající se problematiky reedukace (kompenzace) specifických poruch učení. Školení je zaměřeno především na posílení pedagogických kompetencí při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s přihlédnutím k požadavkům 1. a 2. stupně ZŠ. Prezentovány budou konkrétní reedukační postupy, které vedou ke zmírňování, popř. kompenzaci specifických výukových obtíží. Prezentací jednotlivých modulů stimulací se zvýší kompetence pedagogů a budou schopni přizpůsobit výuku potřebám žáků se SPU vzhledem k zohlednění jejich speciálně vzdělávacích potřeb. Seminář se dále klade za cíl zvýšit kompetenční vybavenosti učitelů při řešení problémů v procesu inkluze, což přímo vede i k osobnostně profesnímu rozvoji pedagogů. Probrány budou i extrakurikulární aktivity, které vedou ke zmírnění SPU – budou prezentovány konkrétní reedukační přístupy k dětem s SPU - metody práce v běžné hodině, dále reedukační péče v rámci předmětu speciálně pedagogické péče, kompetence škol v souvislosti s pedagogickou intervencí.  

Cíle školení

Seminář si klade za cíl zvýšit kompetenční vybavenost učitelů při řešení problémů v procesu inkluze, což přímo vede i k osobnostně profesnímu rozvoji pedagogů. Dále je cílem semináře rozšířit kompetence učitelů v problematice SPU a v její praktické části – reedukaci specifických obtíží. Seminář si v neposlední řadě klade za cíl obeznámit učitele v práci s metodickými materiály a pomůckami, vhodnými k zařazení při reedukaci SPU – materiály budou účastníkům prezentovány. Cílem semináře je rozšířit znalosti a vědomosti v oblasti problematiky reedukace (nápravy) žáků s SPU, v návaznosti na stanovení možností organizace vzdělávání v rámci inkluze.  

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář