Šablona

Dyslexie, dysortografie a dyspraxie na 1. stupni ZŠ


Číslo akreditace

26332/2019-2-959

Hodinová dotace

16 vyučovacích hodin

Obsah školení

Účastníci semináře se seznámí s obecnou charakteristikou poruch učení – dyslexie, dysortografie a dyspraxie a budou lektorkou vedeni k pochopení vzájemných souvislostí mezi rozvojem zrakového a sluchového vnímání, řečí, pozorností, motorikou a úspěšností ve čtení a psaní. Diskutovány budou příčiny vzniku těchto obtíží a začlenění žáků s těmito poruchami učení do výuky realizované v duchu inkluze. Školení bude prakticky zaměřeno na dyslexii – na reedukaci čtení, práci s textem, souvislost se zrakovým vnímáním a očními pohyby (zohlednění medicínského hlediska), dále na dysortografii – grafickou stránku písemného projevu, uplatňování gramatických pravidel, samostatný písemný projev a závěrem na dyspraxii – jak se dyspraxie projevuje v předškolním a školním věku. Zmíněn bude také pohled na hodnocení a klasifikaci těchto žáků. Představeny budou vhodné pomůcky, počítačové programy a vhodná úprava učebních materiálů. Nastíněno bude také vedení reedukačních hodin v souladu s IVP.   Školení zahrne následující moduly:  

 • Dyslexie a dysortografie
  • Obecná charakteristika poruch učení – dyslexie a dysortografie, příčiny a náprava, možnost podpory a pozitivní motivace, vhodná úprava učebních materiálů, …

   

 • Dyspraxie a možnosti reedukace SPU
  • Definice, příčiny a náprava dyspraxie, možnosti práce s nešikovnými dětmi, senzorická stimulace a interakce senzomotorického systému, ukázky reedukace na prvním stupni, …

   

  Cíle školení

  Vzdělávacím cílem je seznámit pedagogy, s tím, co konkrétního se skrývá pod pojmy dyslexie, dysortografie dysgrafie a která oslabení psychických a poznávacích funkcí se podílejí na těchto poruchách. Cílem je podívat se nejenom na dané obtíže, ale také na dítě a na možné důsledky, pokud nejsou tato oslabení akceptována a neprobíhá vhodná náprava a dobrá znalost zmiňovaných obtíží ze strany učitele. Seminář upozorní také na práci s těmito poruchami v rámci inkluzivního vzdělávání.  

  Chci dostávat nabídky školení

  KONTAKTUJTE NÁS

  Telefonicky +420 734 839 966
  po – pá 8:00 – 16:00
  Další vzdělávání: info@zretel.cz
  Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
  Kontaktní formulář

  ŠABLONY OP JAK

  Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

  ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

  Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
  KOMBINOVANÉ
  ONLINE + praxe
  Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

  CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

  Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

  DVPP ONLINE

  Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

  PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

  Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

  DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

  Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

  ŠKOLENÍ NA MÍRU

  Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
  Pro učitele (DVPP)
  Pro sociální služby
  Nezávazná poptávka

  GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

  Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

  LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

  Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

  Kalendář