šablony

Dyslexie, dysortografie a dyspraxie na 1. stupni ZŠ


Číslo akreditace

14516/2022-5-653

Hodinová dotace

16 vyučovacích hodin

Obsah školení

Účastníci semináře se seznámí s obecnou charakteristikou poruch učení – dyslexie, dysortografie a dyspraxie a budou lektorkou vedeni k pochopení vzájemných souvislostí mezi rozvojem zrakového a sluchového vnímání, řečí, pozorností, motorikou a úspěšností ve čtení a psaní. Diskutovány budou příčiny vzniku těchto obtíží a začlenění žáků s těmito poruchami učení do výuky realizované v duchu inkluze. Školení bude prakticky zaměřeno na dyslexii – na reedukaci čtení, práci s textem, souvislost se zrakovým vnímáním a očními pohyby (zohlednění medicínského hlediska), dále na dysortografii – grafickou stránku písemného projevu, uplatňování gramatických pravidel, samostatný písemný projev a závěrem na dyspraxii – jak se dyspraxie projevuje v předškolním a školním věku. Zmíněn bude také pohled na hodnocení a klasifikaci těchto žáků. Představeny budou vhodné pomůcky, počítačové programy a vhodná úprava učebních materiálů. Nastíněno bude také vedení reedukačních hodin v souladu s IVP.   Školení zahrne následující moduly:  

 • Dyslexie a dysortografie
  • Obecná charakteristika poruch učení – dyslexie a dysortografie, příčiny a náprava, možnost podpory a pozitivní motivace, vhodná úprava učebních materiálů, …

   

 • Dyspraxie a možnosti reedukace SPU
  • Definice, příčiny a náprava dyspraxie, možnosti práce s nešikovnými dětmi, senzorická stimulace a interakce senzomotorického systému, ukázky reedukace na prvním stupni, …

   

  Cíle školení

  Vzdělávacím cílem je seznámit pedagogy, s tím, co konkrétního se skrývá pod pojmy dyslexie, dysortografie dysgrafie a která oslabení psychických a poznávacích funkcí se podílejí na těchto poruchách. Cílem je podívat se nejenom na dané obtíže, ale také na dítě a na možné důsledky, pokud nejsou tato oslabení akceptována a neprobíhá vhodná náprava a dobrá znalost zmiňovaných obtíží ze strany učitele. Seminář upozorní také na práci s těmito poruchami v rámci inkluzivního vzdělávání.  

  Chci dostávat nabídky školení

  KONTAKTUJTE NÁS

  Telefonicky +420 734 839 966
  po – pá 8:00 – 16:00
  Další vzdělávání: info@zretel.cz
  Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
  Kontaktní formulář

  ŠABLONY OP JAK

  Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

  KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

  Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
   

  ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

  Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
  KOMBINOVANÉ
  ONLINE + praxe
  Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

  KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

  Základní i doškolovací

  PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

  Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

  DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

  Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

  GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

  Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

  LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

  Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

  Kalendář