Šablona

Dyslexie a dysortografie prakticky pro 1. stupeň ZŠ


Číslo akreditace

16924/2019-2-726

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Účastníci semináře se seznámí s obecnou charakteristikou poruch učení – dyslexie a dysortografie a budou lektorkou vedeni k pochopení vzájemných souvislostí mezi rozvojem zrakového a sluchového vnímání, řečí, pozorností, motorikou a úspěšností ve čtení a psaní. Diskutovány budou příčiny vzniku těchto obtíží.

Další část školení bude prakticky zaměřena dyslexii – na reedukaci čtení, práci s textem, souvislost se zrakovým vnímáním a očními pohyby (zohlednění medicínského hlediska), dále na dysortografii – grafickou stránku písemného projevu, uplatňování gramatických pravidel, samostatný písemný projev. Zmíněn bude také pohled na hodnocení a klasifikaci. Představeny budou vhodné pomůcky, počítačové programy a vhodná úprava učebních materiálů. Nastíněno bude také vedení reedukačních hodin v souladu s IVP.

Cíle školení

Vzdělávacím cílem je seznámit pedagogy, s tím, co konkrétního se skrývá pod pojmy dyslexie a dysortografie a která oslabení psychických a poznávacích funkcí se podílejí na těchto poruchách.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář