šablony

Specifické poruchy učení v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ


Číslo akreditace

14516/2022-5-653

Hodinová dotace

16 vyučovacích hodin

Obsah školení

Seminář poukazuje na skutečnost, že žáci se specifickými poruchami učení vyžadují odlišný přístup nejen v hodinách českého nebo cizího jazyka, ale i v matematice. Školení účastníkům objasní vliv dyslexie, dysgrafie, dysortografie a hlavně dyskalkulie na úspěšnost žáků v matematice. Významná část semináře bude věnována dyskalkulii, projevům poruchy, formám zohlednění a reedukaci. Téma semináře budou dokreslovat kazuistiky z praxe lektora.

Seminář poskytne pedagogům kromě základního vhledu do problematiky dyskalkulie také praktické příklady námětů, jak dyskalkulii zohledňovat ve výuce a jak vhodně postupovat při její reedukaci.

V praktických ukázkách si učitelé vyzkouší pracovat s kompenzačními a reedukačními pomůckami. Vzájemně si vymění zkušenosti z práce s těmito dětmi a budou jim předány náměty na individuální i skupinové reedukační hodiny.

Školení zahrne následující moduly:

-        Specifické poruchy učení v hodinách matematiky

-        Reedukace dyskalkulie

Cíle školení

Cílem kurzu je účastníkům zprostředkovat problematiku SPU v návaznosti na výuku v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ. Důraz bude kladen na specifickou poruchu schopnosti počítat – dyskalkulii. Seminář seznámí pedagogy se způsoby zohlednění dyskalkulie a možnostmi její reedukace. Prezentována budou nápravná cvičení a opatření dyskalkulie, která mohou pedagogové využít ve své praxi ve výuce. Téma semináře budou dokreslovat zkušenosti z praxe lektora.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář