Šablona

Specifické poruchy učení v hodinách matematiky


Číslo akreditace

6873/2022-4-422

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

 

Seminář poukazuje na skutečnost, že žáci se specifickými poruchami učení vyžadují odlišný přístup nejen v hodinách českého nebo cizího jazyka, ale i v matematice. Školení účastníkům objasní vliv dyslexie, dysgrafie, dysortografie a hlavně dyskalkulie na úspěšnost žáků v matematice. Významná část semináře bude věnována dyskalkulii, projevům poruchy, formám zohlednění a reedukaci. Téma semináře budou dokreslovat kazuistiky z praxe lektora.

Cíle školení

 

Cílem kurzu je účastníkům zprostředkovat problematiku SPU v návaznosti na výuku v hodinách matematiky na ZŠ. Důraz bude kladen na poruchu specifickou poruchu schopnosti počítat – dyskalkulii. Seminář seznámí pedagogy se způsoby zohlednění dyskalkulie a možnostmi její reedukace.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář