Šablona

Sebepoškozování u dětí


Číslo akreditace

6873/2022-4-422

Hodinová dotace

6 vyučovacích hodin

Obsah školení

 

Sebepoškozování je závažný, rozvíjející se fenomén. Jedná o záměrné ubližování si ve snaze vypořádat se s psychickou nepohodou. Projevuje se zraňováním vlastního těla a je signálem vážného psychického problému. Sebepoškozovat se člověk může sebou samým (škrábání, kousání, štípání, zarývání nehtů, …) nebo pomocí nástroje, ale jsou i mnohé další způsoby. Obsahem semináře bude nejdříve seznámení s problematikou sebepoškozování, vymezení sebepoškozování i popis různých jeho forem a možných příčin sebepoškozování. Ve druhé části se budeme věnovat komunikaci s člověkem, který se sebepoškozuje, seznámení se základní krizovou intervencí a základy následné práce s tímto člověkem.

Cíle školení

 

Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky s problematikou sebepoškozování. Účastníci se dozvědí o možných příčinách sebepoškozování i o formách sebepoškozování. Dále se naučí, jak rozpoznat sebepoškozování i jak komunikovat s dítětem, které se sebepoškozuje a jak mu poskytnout základní krizovou intervenci. Vzhledem k tomu, že k terapii sebepoškozování je potřeba dlouhodobé systematické odborné péče, nebude se jednat o výcvik terapeutické práce s dítětem, jež se sebepoškozuje, ale bude se jednat o základní postupy v rámci kompetencí pedagogických pracovníků zaměřené především na prevenci a odhalení sebepoškozování, přičemž nebude chybět ani nabídka doporučení následné odborné péče pro dítě s tímto problémem.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář