Šablona

Strukturované jednotky snoezelen – multisenzorické prostředí pro rozvoj smyslového vnímání a pozornosti


Číslo akreditace

34598/2019-2-1180

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Seminář poskytne účastníkům seznámení se způsoby vytvoření a možnostmi zařazení strukturované jednotky snoezelen a prací v multisenzorickém prostředí (snoezelen) do výuky běžných mateřských škol, prvních ročníků základních škol a školních družin. Účastníci se seznámí s postupem, jak připravit multisenzorické prostředí snoezelen – nastavitelné a kontrolované prvky pro stimulaci zraku, sluchu, čichu, hmatu, … – a jak s těmito prvky pracovat směrem k podpoře soustředění. Seminář se zaměřuje na výběr prvků a přizpůsobení prostředí i s ohledem na inkluzi dětí s mírnými formami ADHD, PAS ad. Účastníci se dozvědí, jak sestavit výukovou hodinu tzv. strukturovanou jednotku snoezelen a jak lze tuto jednotku aplikovat i v běžném prostředí mateřských škol, prvních ročníků základních škol a školních družin. Součástí kurzu je i prožitková část – účastníci si vyzkouší strukturovanou jednotku s tématem, které zapadá do rámcového vzdělávacího plánu, a získají tipy pro zařazení dalších témat s důrazem na zapojení více smyslů, které zároveň obohatí předškolní přípravu či výuku.  

Cíle školení

Dalším cílem semináře je naučit seznámit se a naučit pracovat s prvky multisenzorického prostředí a využít je zejména pro zlepšení soustředění u dětí ve věkovém rozmezí 5–8 let a sestavením strukturované jednotky snoezelen reflektující témata vzdělávacích plánů, čímž prohloubí vzdělávací efekt zážitkovou formou.  

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář