šablony

Profesní start – vstup do světa práce


Číslo akreditace

31336/2020-4-874

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

 

Seminář je určen pedagogům SŠ, SOU a gymnázií, kteří poradensky pracují s žáky závěrečných ročníků za účelem jejich zorientování se a zvýšení sebepodpory při vstupu na pracovní trh.

 

Pedagogové budou seznámeni s programem „Profesní start“ a jeho principy. Struktura tohoto programu umožňuje věnovat se postupně různým relevantním tématům souvisejícím se vstupem do světa práce a může tak být pro pedagogy určitou „mapou“ a vodítkem při poradenské činnosti. 

Program „Profesní start“ je koncipován jako blok aktivit, provázaných společným pracovním listem a především tématem: hledání práce, orientace na trhu práce a vnímání sebe sama, svých schopností a rezerv v kontextu svého vstupu na pracovní trh. Pedagogové si sami část programu projdou jako účastníci a získají teoretické a metodické informace.

 

Program je strukturován do třech základních oblastí, modulů:

- Sebepoznání (osobní historie, silné stránky, rezervy, osobní preference)

- Svět práce (jak hledat práci, jak o sobě dát vědět, praktické informace)

- Akce (nácvik sebeprezentace, simulace výběrového řízení aj.)

Cíle školení

 

Zpřístupnit výchovným poradcům a pedagogům zabývajícím se poradenstvím pro žáky vyšších ročníků SŠ, SOU a gymnázií program zaměřený na lepší zorientování se žáků v tématu hledání práce, vstupu na pracovní trh.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář