Šablona

Profesní start – vstup do světa práce


Číslo akreditace

31336/2020-4-874

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

 

Seminář je určen pedagogům SŠ, SOU a gymnázií, kteří poradensky pracují s žáky závěrečných ročníků za účelem jejich zorientování se a zvýšení sebepodpory při vstupu na pracovní trh.

 

Pedagogové budou seznámeni s programem „Profesní start“ a jeho principy. Struktura tohoto programu umožňuje věnovat se postupně různým relevantním tématům souvisejícím se vstupem do světa práce a může tak být pro pedagogy určitou „mapou“ a vodítkem při poradenské činnosti. 

Program „Profesní start“ je koncipován jako blok aktivit, provázaných společným pracovním listem a především tématem: hledání práce, orientace na trhu práce a vnímání sebe sama, svých schopností a rezerv v kontextu svého vstupu na pracovní trh. Pedagogové si sami část programu projdou jako účastníci a získají teoretické a metodické informace.

 

Program je strukturován do třech základních oblastí, modulů:

- Sebepoznání (osobní historie, silné stránky, rezervy, osobní preference)

- Svět práce (jak hledat práci, jak o sobě dát vědět, praktické informace)

- Akce (nácvik sebeprezentace, simulace výběrového řízení aj.)

Cíle školení

 

Zpřístupnit výchovným poradcům a pedagogům zabývajícím se poradenstvím pro žáky vyšších ročníků SŠ, SOU a gymnázií program zaměřený na lepší zorientování se žáků v tématu hledání práce, vstupu na pracovní trh.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář