Materiál 1

Materiál 2

zkouška laterality

zrak pracovní listy

zrakové vnímání – stíny

sluch pracovní listy

řeč pracovní listy

matematika pracovní listy

prostor pracovní listy

grafomotorika pracovní listy

diagnostický list Janhubová

barevná kolečka