č. akreditace MSMT: 126/2015-1-202

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Cílová skupina:

učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, výchovní poradci

 

Obsah školení:

Seminář je určen pedagogům SŠ, SOU a gymnázií, kteří poradensky pracují s žáky závěrečných ročníků za účelem jejich zorientování se a zvýšení sebepodpory při vstupu na pracovní trh.

Pedagogové budou seznámeni s programem „Profesní start“ a jeho principy. Struktura tohoto programu umožňuje věnovat se postupně různým relevantním tématům souvisejícím se vstupem do světa práce a může tak být pro pedagogy určitou „mapou“ a vodítkem při poradenské činnosti. Pedagogové si sami část programu projdou jako účastníci a získají teoretické a metodické informace. Inovativním přínosem programu je forma výstupu v osobních listech zpracovaných každým žákem individuálně. Tyto jsou pak pro žáky jakýmsi osobním profilem i akčním plánem.

 

Program je strukturován do třech základních oblastí, modulů:

-          Sebepoznání (osobní historie, silné stránky, rezervy, osobní preference)

-          Svět práce (jak hledat práci, jak o sobě dát vědět, praktické informace)

-          Akce (nácvik sebeprezentace, simulace výběrového řízení aj.)

 

Cíle školení:

Cílem semináře je zpřístupnit výchovným poradcům a pedagogům zabývajícím se poradenstvím pro žáky vyšších ročníků SŠ, SOU a gymnázií program zaměřený na lepší zorientování se žáků v tématu hledání práce, vstupu na pracovní trh.