Pro sociální služby

Zřetel pro sociální službyNabízíme školení a kurzy pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky akreditovaná MPSV ČR.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.

Detail školení a přihlášku zobrazíte kliknutím na název školení. V případě, že je školení realizováno formou on-line, je u místa konání uvedeno ONLINE - webinář.

Všechna školení lze realizovat také "na míru" přímo pro Vás, pro Váš pracovní tým, na Vašem pracovišti nebo online. Kompletní nabídka témat zde.

 

 

 

Cílová skupina Název Místo Termín
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Adaptace seniora při nástupu do instituce
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Cílování a škálování v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Efektivní komunikace
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Gerontooblek - simulace stáří
 • Sociální pracovníci
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Hodnocení kvality se zaměřením na kritérium 15a
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Kognitivní rehabilitace a jiné aktivizační činnosti u osob s demencí
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji - integrita, zpětná vazba, konflikt a kritika nenásilně
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Komunikace s klientem se specifickým chováním
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovníci na úřadě
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
 • Pracovníci v sociálních službách
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Manipulace a jak s ní pracovat
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Moderní přístupy k lidem s duševním onemocněním
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Nenásilná komunikace - úvod do metody prakticky
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Nezbytnost životních krizí jako součást práce v pomáhajících profesích aneb Jak tvoříme štěstí
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Paliativní péče v sociálních službách
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Péče o paměť – trénování paměti pro seniory v zařízeních sociálních služeb
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Podpora klíčových pracovníků při individuální práci s klienty
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Podpora změny a motivace u klientů

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Práce s emocemi v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Práce s rodinami osob s duševním onemocněním
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Praktická asertivita v sociálních službách

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Prevence syndromu vyhoření pracovníků v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci kvality
Název
Místo - Termín
Adaptace seniora při nástupu do instituce
ONLINE - webinář - 16. 01. 2023
Cílování a škálování v sociálních službách
ONLINE - webinář - 16. 12. 2022
Efektivní komunikace
ONLINE - webinář - 14. 12. 2022
Efektivní komunikace
ONLINE - webinář - 25. 01. 2023
Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi
ONLINE - webinář - 06. 12. 2022 - 07. 12. 2022
Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi
ONLINE - webinář - 31. 01. 2023 - 01. 02. 2023
Gerontooblek - simulace stáří
Ostrava - 24. 01. 2023
Hodnocení kvality se zaměřením na kritérium 15a
ONLINE - webinář - 05. 12. 2022
Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
ONLINE - webinář - 01. 12. 2022
Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
ONLINE - webinář - 25. 01. 2023
Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb
ONLINE - webinář - 19. 01. 2023
Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb
ONLINE - webinář - 23. 01. 2023
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Praha - Be Balanced Centrum - 06. 12. 2022
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Jihlava - 09. 01. 2023
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
České Budějovice - 24. 01. 2023
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
ONLINE - webinář - 15. 12. 2022
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
ONLINE - webinář - 31. 01. 2023
Kognitivní rehabilitace a jiné aktivizační činnosti u osob s demencí
ONLINE - webinář - 24. 01. 2023 - 25. 01. 2023
Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji - integrita, zpětná vazba, konflikt a kritika nenásilně
ONLINE - webinář - 30. 11. 2022
Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji - integrita, zpětná vazba, konflikt a kritika nenásilně
ONLINE - webinář - 23. 01. 2023
Komunikace s klientem se specifickým chováním
ONLINE - webinář - 20. 12. 2022
Komunikace s klientem se specifickým chováním
ONLINE - webinář - 31. 01. 2023
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
ONLINE - webinář - 12. 12. 2022
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
ONLINE - webinář - 30. 01. 2023
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
ONLINE - webinář - 28. 02. 2023
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
ONLINE - webinář - 27. 03. 2023
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Praha - 06. 12. 2022
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Valašské Meziříčí - 23. 01. 2023
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 06. 01. 2023 - 17. 02. 2023
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 27. 01. 2023 - 10. 03. 2023

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář

listopad 2022
P Ú S Č P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4