Pro sociální služby

Zřetel pro sociální službyNabízíme školení a kurzy pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky akreditovaná MPSV ČR.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.

Detail školení a přihlášku zobrazíte kliknutím na název školení. V případě, že je školení realizováno formou on-line, je u místa konání uvedeno ONLINE - webinář.

Všechna školení lze realizovat také "na míru" přímo pro Vás, pro Váš pracovní tým, na Vašem pracovišti nebo online. Kompletní nabídka témat zde.

 

 

 

Cílová skupina Název ▲ Místo Termín
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením v sociálních službách - tělesné a duševní aktivizační techniky využívané v praxi
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Cílování a škálování v sociálních službách

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
Domácí násilí
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Efektivní komunikace • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Gerontooblek - simulace stáří
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Gerontooblek v aktivizačních činnostech pro uživatele sociálních služeb
 • Sociální pracovníci
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Hodnocení kvality se zaměřením na kritérium 15a
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Kognitivní rehabilitace a jiné aktivizační činnosti u osob s demencí

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji - integrita, zpětná vazba, konflikt a kritika nenásilně

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Komunikace s klientem se specifickým chováním • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovníci na úřadě
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
 • Pracovníci v sociálních službách
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Manipulace a jak s ní pracovat


 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Metodické předpisy v praxi organizace a pracovní náplň pozice metodika
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Moderní přístupy k lidem s duševním onemocněním • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Nenásilná komunikace - úvod do metody prakticky


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Obtížné situace při práci s klientem v NZDM a jak jim předcházet
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Paliativní péče v sociálních službách

 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Péče o paměť – trénování paměti pro seniory v zařízeních sociálních služeb

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Podpora klíčových pracovníků při individuální práci s klienty

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Podpora změny a motivace u klientů • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Práce s emocemi v sociálních službách

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Práce s rodinami osob s duševním onemocněním
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Praktická asertivita v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Praktická krizová intervence pro pracovníky v pomáhajících profesích
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Prevence syndromu vyhoření pracovníků v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Příprava a realizace aktivit pro klienty v NZDM
 • Sociální pracovníci
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci kvality

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Reminiscence – práce se vzpomínkami
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Řízení času s ohledem na osobní vizi

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat věřit.


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Sebemotivace, motivace, prokrastinace - jak překonat brzdy a umět posunout sebe i druhé


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Slovní sebeobrana • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Snižování závislosti uživatelů na sociální službě

 • Sociální pracovníci
Sociálně-právní minimum • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Teorie a metody sociální práce

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
Terénní sociální práce v praxi


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Úvod do poradenství a psychosociální pomoci smrtelně nemocným, jejich blízkým a pozůstalým

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
Úvod do práce s těhotnými ženami a matkami – uživatelkami drog
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Úvod do problematiky duševního onemocnění • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Úvod do problematiky nevhodného zacházení a jednání se seniory a jedinci s handicapem, syndrom EAN

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Úvod do problematiky týrání a zneužívání v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovníci na úřadě
Uživatel drog jako klient sociální služby
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Výtvarné techniky při práci s klienty sociálních služeb


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Základy krizové intervence • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Základy specifického přístupu k lidem s mentálním postižením v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci na úřadě
Závadové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Zážitkové techniky protidrogové prevence


 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Žena a pomáhající profese
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb

Název
Místo - Termín
Aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením v sociálních službách - tělesné a duševní aktivizační techniky využívané v praxi
Olomouc - 09. 09. 2022 - 10. 09. 2022
Aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením v sociálních službách - tělesné a duševní aktivizační techniky využívané v praxi
Brno - 16. 09. 2022 - 17. 09. 2022
Aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením v sociálních službách - tělesné a duševní aktivizační techniky využívané v praxi
Pardubice - 14. 10. 2022 - 15. 10. 2022
Aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením v sociálních službách - tělesné a duševní aktivizační techniky využívané v praxi
Ostrava - 21. 10. 2022 - 22. 10. 2022
Aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením v sociálních službách - tělesné a duševní aktivizační techniky využívané v praxi
Hradec Králové - 11. 11. 2022 - 12. 11. 2022
Aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením v sociálních službách - tělesné a duševní aktivizační techniky využívané v praxi
Praha - 09. 12. 2022 - 10. 12. 2022
Cílování a škálování v sociálních službách
ONLINE - webinář - 06. 09. 2022
Cílování a škálování v sociálních službách
ONLINE - webinář - 09. 11. 2022
Cílování a škálování v sociálních službách
ONLINE - webinář - 16. 12. 2022
Domácí násilí
ONLINE - webinář - 31. 10. 2022
Efektivní komunikace
ONLINE - webinář - 20. 09. 2022
Efektivní komunikace
Pardubice - 19. 10. 2022
Efektivní komunikace
Ostrava - 26. 10. 2022
Efektivní komunikace
Praha - 31. 10. 2022
Efektivní komunikace
Olomouc - 09. 11. 2022
Efektivní komunikace
Hradec Králové - 23. 11. 2022
Efektivní komunikace
Zlín - 30. 11. 2022
Efektivní komunikace
ONLINE - webinář - 14. 12. 2022
Efektivní komunikace
ONLINE - webinář - 25. 01. 2023
Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
ONLINE - webinář - 22. 09. 2022
Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
ONLINE - webinář - 02. 11. 2022
Gerontooblek - simulace stáří
Praha - 18. 10. 2022
Gerontooblek - simulace stáří
Ostrava - 24. 01. 2023
Gerontooblek v aktivizačních činnostech pro uživatele sociálních služeb
Pardubice - 19. 09. 2022
Gerontooblek v aktivizačních činnostech pro uživatele sociálních služeb
Olomouc - 10. 10. 2022
Gerontooblek v aktivizačních činnostech pro uživatele sociálních služeb
Hradec Králové - 07. 11. 2022
Gerontooblek v aktivizačních činnostech pro uživatele sociálních služeb
Brno - 08. 11. 2022
Gerontooblek v aktivizačních činnostech pro uživatele sociálních služeb
Praha - 05. 12. 2022
Gerontooblek v aktivizačních činnostech pro uživatele sociálních služeb
Zlín - 12. 12. 2022
Hodnocení kvality se zaměřením na kritérium 15a
ONLINE - webinář - 17. 10. 2022
Hodnocení kvality se zaměřením na kritérium 15a
ONLINE - webinář - 05. 12. 2022
Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
ONLINE - webinář - 22. 09. 2022
Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
ONLINE - webinář - 27. 10. 2022
Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
ONLINE - webinář - 01. 12. 2022
Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
ONLINE - webinář - 11. 01. 2023
Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb
ONLINE - webinář - 03. 11. 2022
Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb
ONLINE - webinář - 19. 01. 2023
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Pardubice - 20. 09. 2022
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Praha - 26. 09. 2022
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Brno - 11. 10. 2022
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Zlín - 24. 10. 2022
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Hradec Králové - 01. 11. 2022
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Ostrava - 07. 11. 2022
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Olomouc - 15. 11. 2022
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Praha - 06. 12. 2022
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Jihlava - 09. 01. 2023
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
České Budějovice - 17. 01. 2023
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
ONLINE - webinář - 01. 09. 2022
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
ONLINE - webinář - 24. 10. 2022
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
ONLINE - webinář - 24. 11. 2022
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
ONLINE - webinář - 15. 12. 2022
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
ONLINE - webinář - 31. 01. 2023
Kognitivní rehabilitace a jiné aktivizační činnosti u osob s demencí
ONLINE - webinář - 12. 09. 2022 - 13. 09. 2022
Kognitivní rehabilitace a jiné aktivizační činnosti u osob s demencí
ONLINE - webinář - 28. 11. 2022 - 29. 11. 2022
Kognitivní rehabilitace a jiné aktivizační činnosti u osob s demencí
ONLINE - webinář - 24. 01. 2023 - 25. 01. 2023
Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji - integrita, zpětná vazba, konflikt a kritika nenásilně
ONLINE - webinář - 17. 10. 2022
Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji - integrita, zpětná vazba, konflikt a kritika nenásilně
ONLINE - webinář - 30. 11. 2022
Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji - integrita, zpětná vazba, konflikt a kritika nenásilně
ONLINE - webinář - 23. 01. 2023
Komunikace s klientem se specifickým chováním
ONLINE - webinář - 03. 10. 2022
Komunikace s klientem se specifickým chováním
ONLINE - webinář - 09. 11. 2022
Komunikace s klientem se specifickým chováním
ONLINE - webinář - 28. 11. 2022
Komunikace s klientem se specifickým chováním
ONLINE - webinář - 20. 12. 2022
Komunikace s klientem se specifickým chováním
ONLINE - webinář - 31. 01. 2023
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
ONLINE - webinář - 22. 09. 2022
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
ONLINE - webinář - 26. 10. 2022
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
ONLINE - webinář - 12. 12. 2022
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
ONLINE - webinář - 30. 01. 2023
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
ONLINE - webinář - 28. 02. 2023
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
ONLINE - webinář - 27. 03. 2023
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Ústí nad Labem - 19. 09. 2022
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Praha - 20. 09. 2022
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Jihlava - 10. 10. 2022
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Zlín - 11. 10. 2022
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Ostrava - 02. 11. 2022
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Brno - 07. 11. 2022
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Hradec Králové - 08. 11. 2022
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Praha - 06. 12. 2022
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Pardubice - 12. 12. 2022
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Valašské Meziříčí - 23. 01. 2023
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 09. 09. 2022 - 21. 10. 2022
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 30. 09. 2022 - 18. 11. 2022
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 14. 10. 2022 - 02. 12. 2022
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 04. 11. 2022 - 16. 12. 2022
Manipulace a jak s ní pracovat
ONLINE - webinář - 06. 10. 2022
Manipulace a jak s ní pracovat
ONLINE - webinář - 16. 11. 2022
Manipulace a jak s ní pracovat
ONLINE - webinář - 19. 12. 2022
Manipulace a jak s ní pracovat
ONLINE - webinář - 30. 01. 2023
Metodické předpisy v praxi organizace a pracovní náplň pozice metodika
ONLINE - webinář - 30. 11. 2022
Moderní přístupy k lidem s duševním onemocněním
ONLINE - webinář - 14. 09. 2022
Moderní přístupy k lidem s duševním onemocněním
ONLINE - webinář - 12. 10. 2022
Moderní přístupy k lidem s duševním onemocněním
ONLINE - webinář - 09. 11. 2022
Moderní přístupy k lidem s duševním onemocněním
ONLINE - webinář - 07. 12. 2022
Moderní přístupy k lidem s duševním onemocněním
ONLINE - webinář - 04. 01. 2023
Nenásilná komunikace - úvod do metody prakticky
ONLINE - webinář - 06. 09. 2022
Nenásilná komunikace - úvod do metody prakticky
ONLINE - webinář - 03. 11. 2022
Nenásilná komunikace - úvod do metody prakticky
ONLINE - webinář - 15. 12. 2022
Nenásilná komunikace - úvod do metody prakticky
ONLINE - webinář - 26. 01. 2023
Obtížné situace při práci s klientem v NZDM a jak jim předcházet
ONLINE - webinář - 27. 09. 2022
Obtížné situace při práci s klientem v NZDM a jak jim předcházet
ONLINE - webinář - 08. 11. 2022
Paliativní péče v sociálních službách
ONLINE - webinář - 03. 10. 2022
Paliativní péče v sociálních službách
ONLINE - webinář - 15. 12. 2022
Paliativní péče v sociálních službách
ONLINE - webinář - 09. 01. 2023
Péče o paměť – trénování paměti pro seniory v zařízeních sociálních služeb
ONLINE - webinář - 18. 10. 2022 - 19. 10. 2022
Péče o paměť – trénování paměti pro seniory v zařízeních sociálních služeb
ONLINE - webinář - 28. 11. 2022 - 29. 11. 2022
Péče o paměť – trénování paměti pro seniory v zařízeních sociálních služeb
ONLINE - webinář - 13. 02. 2023 - 14. 02. 2023
Podpora klíčových pracovníků při individuální práci s klienty
Brno - 10. 10. 2022
Podpora klíčových pracovníků při individuální práci s klienty
Zlín - 17. 10. 2022
Podpora klíčových pracovníků při individuální práci s klienty
Jihlava - 28. 11. 2022
Podpora změny a motivace u klientů
ONLINE - webinář - 14. 09. 2022 - 15. 09. 2022
Podpora změny a motivace u klientů
ONLINE - webinář - 17. 10. 2022
Podpora změny a motivace u klientů
ONLINE - webinář - 31. 10. 2022
Podpora změny a motivace u klientů
ONLINE - webinář - 23. 11. 2022 - 24. 11. 2022
Podpora změny a motivace u klientů
ONLINE - webinář - 16. 12. 2022
Práce s emocemi v sociálních službách
ONLINE - webinář - 05. 10. 2022
Práce s emocemi v sociálních službách
ONLINE - webinář - 24. 11. 2022
Práce s emocemi v sociálních službách
ONLINE - webinář - 11. 01. 2023
Práce s rodinami osob s duševním onemocněním
ONLINE - webinář - 06. 02. 2023 - 07. 02. 2023
Praktická asertivita v sociálních službách
ONLINE - webinář - 12. 09. 2022
Praktická asertivita v sociálních službách
ONLINE - webinář - 18. 10. 2022
Praktická asertivita v sociálních službách
ONLINE - webinář - 14. 11. 2022
Praktická asertivita v sociálních službách
ONLINE - webinář - 05. 12. 2022
Praktická asertivita v sociálních službách
ONLINE - webinář - 19. 12. 2022
Praktická asertivita v sociálních službách
ONLINE - webinář - 16. 01. 2023
Praktická krizová intervence pro pracovníky v pomáhajících profesích
Hradec Králové - 07. 10. 2022 - 07. 01. 2023
Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu
ONLINE - webinář - 19. 09. 2022
Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu
ONLINE - webinář - 24. 10. 2022
Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu
ONLINE - webinář - 22. 11. 2022
Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu
ONLINE - webinář - 19. 12. 2022
Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu
ONLINE - webinář - 06. 02. 2023
Prevence syndromu vyhoření pracovníků v sociálních službách
ONLINE - webinář - 20. 10. 2022
Prevence syndromu vyhoření pracovníků v sociálních službách
ONLINE - webinář - 08. 12. 2022
Příprava a realizace aktivit pro klienty v NZDM
ONLINE - webinář - 10. 10. 2022
Příprava a realizace aktivit pro klienty v NZDM
ONLINE - webinář - 21. 11. 2022
Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci kvality
ONLINE - webinář - 22. 09. 2022
Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci kvality
ONLINE - webinář - 25. 11. 2022
Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci kvality
ONLINE - webinář - 19. 12. 2022
Reminiscence – práce se vzpomínkami
ONLINE - webinář - 17. 10. 2022 - 18. 10. 2022
Reminiscence – práce se vzpomínkami
Praha - 13. 12. 2022
Řízení času s ohledem na osobní vizi
ONLINE - webinář - 12. 10. 2022
Řízení času s ohledem na osobní vizi
ONLINE - webinář - 07. 12. 2022
Řízení času s ohledem na osobní vizi
ONLINE - webinář - 18. 01. 2023
Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat věřit.
ONLINE - webinář - 19. 09. 2022
Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat věřit.
ONLINE - webinář - 31. 10. 2022
Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat věřit.
ONLINE - webinář - 08. 12. 2022
Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat věřit.
ONLINE - webinář - 19. 01. 2023
Sebemotivace, motivace, prokrastinace - jak překonat brzdy a umět posunout sebe i druhé
ONLINE - webinář - 05. 09. 2022
Sebemotivace, motivace, prokrastinace - jak překonat brzdy a umět posunout sebe i druhé
ONLINE - webinář - 20. 10. 2022
Sebemotivace, motivace, prokrastinace - jak překonat brzdy a umět posunout sebe i druhé
ONLINE - webinář - 02. 12. 2022
Sebemotivace, motivace, prokrastinace - jak překonat brzdy a umět posunout sebe i druhé
ONLINE - webinář - 05. 01. 2023
Slovní sebeobrana
ONLINE - webinář - 08. 09. 2022
Slovní sebeobrana
ONLINE - webinář - 29. 09. 2022
Slovní sebeobrana
ONLINE - webinář - 13. 10. 2022
Slovní sebeobrana
ONLINE - webinář - 27. 10. 2022
Slovní sebeobrana
ONLINE - webinář - 10. 11. 2022
Slovní sebeobrana
ONLINE - webinář - 01. 12. 2022
Slovní sebeobrana
ONLINE - webinář - 15. 12. 2022
Slovní sebeobrana
ONLINE - webinář - 12. 01. 2023
Slovní sebeobrana
ONLINE - webinář - 26. 01. 2023
Snižování závislosti uživatelů na sociální službě
ONLINE - webinář - 06. 10. 2022
Snižování závislosti uživatelů na sociální službě
ONLINE - webinář - 24. 11. 2022
Snižování závislosti uživatelů na sociální službě
ONLINE - webinář - 02. 02. 2023
Sociálně-právní minimum
ONLINE - webinář - 26. 09. 2022 - 27. 09. 2022
Sociálně-právní minimum
ONLINE - webinář - 26. 10. 2022
Sociálně-právní minimum
ONLINE - webinář - 28. 11. 2022 - 29. 11. 2022
Sociálně-právní minimum
ONLINE - webinář - 19. 12. 2022 - 20. 12. 2022
Sociálně-právní minimum
ONLINE - webinář - 23. 01. 2023 - 24. 01. 2023
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
Praha - 12. 12. 2022
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
ONLINE - webinář - 09. 01. 2023 - 10. 01. 2023
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat
ONLINE - webinář - 26. 09. 2022
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat
ONLINE - webinář - 11. 11. 2022
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat
ONLINE - webinář - 13. 12. 2022
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat
ONLINE - webinář - 07. 02. 2023
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat
ONLINE - webinář - 07. 03. 2023
Teorie a metody sociální práce
ONLINE - webinář - 22. 09. 2022
Teorie a metody sociální práce
ONLINE - webinář - 10. 11. 2022
Teorie a metody sociální práce
ONLINE - webinář - 12. 01. 2023
Terénní sociální práce v praxi
ONLINE - webinář - 07. 09. 2022
Terénní sociální práce v praxi
ONLINE - webinář - 06. 12. 2022
Terénní sociální práce v praxi
ONLINE - webinář - 06. 02. 2023
Terénní sociální práce v praxi
ONLINE - webinář - 13. 03. 2023
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
Hradec Králové - 26. 10. 2022
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
Ostrava - 27. 10. 2022
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
Pardubice - 10. 11. 2022
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
Praha - 11. 11. 2022
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
Olomouc - 08. 12. 2022
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
Brno - 09. 12. 2022
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími
ONLINE - webinář - 27. 09. 2022
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími
ONLINE - webinář - 05. 12. 2022
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími
ONLINE - webinář - 06. 03. 2023
Úvod do poradenství a psychosociální pomoci smrtelně nemocným, jejich blízkým a pozůstalým
ONLINE - webinář - 26. 09. 2022
Úvod do poradenství a psychosociální pomoci smrtelně nemocným, jejich blízkým a pozůstalým
ONLINE - webinář - 14. 11. 2022 - 15. 11. 2022
Úvod do poradenství a psychosociální pomoci smrtelně nemocným, jejich blízkým a pozůstalým
ONLINE - webinář - 18. 01. 2023 - 19. 01. 2023
Úvod do práce s těhotnými ženami a matkami – uživatelkami drog
ONLINE - webinář - 03. 10. 2022
Úvod do práce s těhotnými ženami a matkami – uživatelkami drog
ONLINE - webinář - 10. 01. 2023
Úvod do problematiky duševního onemocnění
ONLINE - webinář - 27. 09. 2022
Úvod do problematiky duševního onemocnění
ONLINE - webinář - 27. 10. 2022
Úvod do problematiky duševního onemocnění
ONLINE - webinář - 23. 11. 2022
Úvod do problematiky duševního onemocnění
ONLINE - webinář - 21. 12. 2022
Úvod do problematiky duševního onemocnění
ONLINE - webinář - 18. 01. 2023
Úvod do problematiky nevhodného zacházení a jednání se seniory a jedinci s handicapem, syndrom EAN
ONLINE - webinář - 10. 10. 2022 - 11. 10. 2022
Úvod do problematiky nevhodného zacházení a jednání se seniory a jedinci s handicapem, syndrom EAN
ONLINE - webinář - 14. 11. 2022 - 15. 11. 2022
Úvod do problematiky nevhodného zacházení a jednání se seniory a jedinci s handicapem, syndrom EAN
ONLINE - webinář - 12. 12. 2022 - 13. 12. 2022
Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů
ONLINE - webinář - 03. 10. 2022 - 04. 10. 2022
Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů
ONLINE - webinář - 07. 11. 2022 - 08. 11. 2022
Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů
ONLINE - webinář - 05. 12. 2022 - 06. 12. 2022
Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů
ONLINE - webinář - 16. 01. 2023 - 17. 01. 2023
Úvod do problematiky týrání a zneužívání v sociálních službách
ONLINE - webinář - 06. 10. 2022
Úvod do problematiky týrání a zneužívání v sociálních službách
ONLINE - webinář - 01. 12. 2022
Uživatel drog jako klient sociální služby
ONLINE - webinář - 18. 11. 2022
Uživatel drog jako klient sociální služby
ONLINE - webinář - 20. 02. 2023
Výtvarné techniky při práci s klienty sociálních služeb
Praha - 16. 09. 2022
Výtvarné techniky při práci s klienty sociálních služeb
Olomouc - 23. 09. 2022
Výtvarné techniky při práci s klienty sociálních služeb
Jihlava - 07. 10. 2022
Výtvarné techniky při práci s klienty sociálních služeb
Brno - 14. 10. 2022
Výtvarné techniky při práci s klienty sociálních služeb
Ostrava - 11. 11. 2022
Výtvarné techniky při práci s klienty sociálních služeb
Hradec Králové - 25. 11. 2022
Výtvarné techniky při práci s klienty sociálních služeb
Zlín - 02. 12. 2022
Výtvarné techniky při práci s klienty sociálních služeb
Praha - 09. 12. 2022
Základy krizové intervence
ONLINE - webinář - 15. 09. 2022
Základy krizové intervence
ONLINE - webinář - 24. 10. 2022
Základy krizové intervence
ONLINE - webinář - 14. 12. 2022
Základy krizové intervence
ONLINE - webinář - 13. 02. 2023
Základy krizové intervence
ONLINE - webinář - 14. 03. 2023
Základy specifického přístupu k lidem s mentálním postižením v sociálních službách
ONLINE - webinář - 05. 10. 2022
Základy specifického přístupu k lidem s mentálním postižením v sociálních službách
ONLINE - webinář - 16. 11. 2022
Závadové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež
ONLINE - webinář - 03. 11. 2022
Závadové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež
ONLINE - webinář - 19. 01. 2023
Zážitkové techniky protidrogové prevence
Hradec Králové - 28. 11. 2022
Zážitkové techniky protidrogové prevence
Praha - 16. 01. 2023
Zážitkové techniky protidrogové prevence
Brno - 17. 01. 2023
Zážitkové techniky protidrogové prevence
Olomouc - 20. 03. 2023
Žena a pomáhající profese
ONLINE - webinář - 29. 09. 2022
Žena a pomáhající profese
ONLINE - webinář - 05. 12. 2022
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
ONLINE - webinář - 20. 09. 2022
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
Brno - 04. 10. 2022
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
ONLINE - webinář - 11. 10. 2022
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
Pardubice - 18. 10. 2022
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
ONLINE - webinář - 25. 10. 2022
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
ONLINE - webinář - 08. 11. 2022
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
Olomouc - 15. 11. 2022
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
ONLINE - webinář - 22. 11. 2022
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
ONLINE - webinář - 29. 11. 2022
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
ONLINE - webinář - 06. 12. 2022
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
ONLINE - webinář - 20. 12. 2022

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář