Přihlášení na vzdělávací programy

Akceptujeme přihlášení prostřednictvím vyplněné písemné přihlášky emailem, poštou nebo pomocí on-line přihlašovacího formuláře (doporučujeme), který je umístěn u každé anotace daného kurzu.

Všechny typy přihlášení jsou považovány za závazné a jsou vyjádřením souhlasu s těmito Pravidly. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s organizátorem akce. 

Osobní údaje zůstávají pouze v naší interní databázi a jsou nezbytně nutné pro vydání a registraci osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. A to v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více o zásadách zpracování osobních údajů zde.

Platba

Platba fakturou

Platbu přijímáme převodem po vystavení faktury, která je v případě kvalifikačního kurzu vystavena do 3 prac. dnů po obdržení přihlášky s uvedenou splatností (před konáním kurzu). Přihláška je platná uhrazením platby. Po domluvě je možné platbu rozložit na více splátek. Kurz je možné hradit také prostřednictvím Úřadu práce (zájemci bude potvrzen příslušný formulář).

DPH

Akreditovaný kvalifikační (rekvalifikační) kurz je osvobozen od DPH.

Odhlášení ze vzdělávacího programu

Odhlášení z vybraného vzdělávacího programu lze provést písemně – e-mailem nejpozději 5 dnů před konáním semináře na email info@zretel.cz 

Storno poplatek

V případě odhlášení ve lhůtě kratší 5 dnů před školením (den, kdy školení probíhá, se do lhůty nezapočítává) nebo v případě neomluvené neúčasti či nedokončení kurzu není nárok na vrácení platby.