č. akreditace MSMT: 24559/2018-2-847

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Obsahem vzdělávacího programu je práce s moderními seberozvojovými metodami vedoucími k sebepoznání a tím lepšímu interpersonálnímu fungování v osobním životě i v pozici pedagogického pracovníka. Účastníci si rozšíří znalostí o práci se stresem a prevenci syndromu vyhoření.

 

Cíle školení:

Cílem školení je rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti sebepoznání a tím lepšímu fungování v pedagogickém procesu.

 

Cílová skupina: 

asistenti pedagoga, pedagogové volného času, speciální pedagogové, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé odborných předmětů SŠ, učitelé uměleckých odborných předmětů ZUŠ, SUŠ a konzervatoří, učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů a vychovatelé školských zařízení