PŘÍPRAVA NA WEBINÁŘ

Myšlenkové mapy ve výuce – skripta

Cvičení- Fyzika I. SKUPENSKÉ PŘEMĚNY

Cvičení- Fyzika II. ŠTĚPENÍ JADER

Cvičení – Biologie – ŽIVOT A JEHO ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

Cvičení – Dějepis – J. Ž. Z TROCNOVA