č. akreditace MSMT: 24559/2018-2-847

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář je určen pro vedoucí pedagogické pracovníky škol a školských zařízení a zahrne následující oblasti:

  • Mentoring na úrovni vedení školy
  • Kultura školy Jak na otevřené podpůrné otázky
  • Mentoring jako nástroj růstu učitelského týmu
  • Mentoring jako nástroj individuální kolegiální podpory
  • Mentoring jako podpůrný nástroj podpory výtěžnosti seminářů a kurzů
  • Externí mentoring
  • Interní mentoring

 

Cíle školení:

Cílem kurzu je vysvětlit a objasnit vedoucím pracovníkům prakticky oblasti, které souvisejí s manažerskými činnostmi, protože jako řešitelé vystupují v rolích manažerů.

 

Cílová skupina:

vedoucí pedagogičtí pracovníci

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.