č. akreditace MSMT: 33444/2016-2-1033

 

Hodinová dotace: 16 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář přiblíží účastníkům metodiku rozvoje předmatematických a předčíselných představ v rámci předškolního vzdělávání (práce s barvami, geometrickými tvary, prostorová představivost a orientace, vnímání času a další).

Tyto představy jsou předpokladem k budoucímu zvládání učiva matematiky v ZŠ, a tím i vytváření kladného vztahu k matematice. Pravděpodobnost úspěchu se zvyšuje s dobrým pochopením a upevněním základních pojmů, osvojením jednodušších dovedností a schopností. Účastníci se seznámí se základními pojmy v dané problematice, rozšíří si kompetence a získají inspiraci pro využití v přímé pedagogické praxi.

 

Cíle školení:

Cílem semináře je ozřejmit pedagogům MŠ význam rozvoje předmatematické gramotnosti jako základu pro budoucí studium na ZŠ. Účastníci budou obeznámeni se základy problematiky předmatematických a předčíselných představ a získají řadu metodických doporučení, vycházejících z bohaté praxe lektorky.

 

Cílová skupina:

pedagogové MŠ

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Konkrétní termíny školení naleznete v přehledu naší nabídky aktuálně vypsaných seminářů.