Vzhledem k aktuální situaci a nouzovému stavu v ČR jsme nuceni přikročit k těmto opatřením:

- Termíny otevřených školení (DVPP a pro sociální služby), které byly vypsány do 14.4.2020, jsou přesunuty na termíny nové nebo se připravují do online formy. Dříve přihlášení účastníci jsou postupně informováni emailem.
- Dočasně jsme přerušili výuku v kvalifikačních a rekvalifikačních kurzech, účastníky jsme informovali emailem nebo telefonicky.
- Školení realizovaná tzv. „na míru“, organizovaná pro celé pracovní týmy v jejich zařízeních, u kterých byly již termíny dojednány, řešíme individuálně s konkrétními objednateli.

- Školení postupně připravujeme ve formě ONLINE webinářů v reálném čase. Nabídku postupně rozšiřujeme.

Přihlášky na vypsaná školení a kurzy a poptávky na míru přijímáme bez omezení. Termíny však budeme průběžně aktualizovat dle vývoje situace nebo nabízet formou ONLINE výuky.

Pro více informací nás kontaktujte.