VÝSLEDKY TESTU 3. – VŮDČÍ ROLE

VÝSLEDKY TESTU 5. – SEBEDŮVĚRA

VÝSLEDKY TESTU 7. – POD KONTROLOU

VÝSLEDKY TESTU 8. – MÁTE SPRÁVNÝ POSTOJ