Pro učitele DVPP

Zřetel pro učitele DVPPNabízíme školení akreditovaná MŠMT ČR v systému DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení DVPP.

Detail školení a přihlášku zobrazíte kliknutím na název školení. V případě, že je školení realizováno formou on-line, je u místa konání uvedeno ONLINE - webinář.

Všechna školení lze realizovat také "na míru" přímo pro Vás, na Vašem pracovišti nebo online - pro Váš pedagogický sbor, pracovní koletkiv, pro sborovnu. Kompletní nabídka témat zde.

Vzdělávací programy, které lze hradit z OP JAK v rámci tzv. Šablon jsou označeny příznakem "Šablona".

 

Cílová skupina Název Místo Termín
Název
Místo - Termín
"Šablona" - Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
Šablona

Zlín - 06. 06. 2023
"Šablona" - Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
Šablona

Olomouc - 06. 06. 2023
"Šablona" - Emoce v příběhu, knize
Šablona

Hradec Králové - 06. 06. 2023
"Šablona" - Rozvoj matematické gramotnosti v kostce (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 06. 06. 2023
"Šablona" - Emoční management pro pedagogy
Šablona

Praha - 07. 06. 2023
"Šablona" - Závadové chování dětí a mladistvých (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 07. 06. 2023
"Šablona" - Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce pro učitele 1. stupně ZŠ (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 07. 06. 2023
"Šablona" - Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce pro učitele 2. stupně ZŠ (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 07. 06. 2023
"Šablona" - Vědí děti, které učíme, jak se učit? (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 08. 06. 2023
"Šablona" - Zvládání stresu pro pedagogické pracovníky
Šablona

Jihlava - 08. 06. 2023
"Šablona" - Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti inkluze - 8 hodin (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 12. 06. 2023
Grafomotorické dovednosti – jejich rozvoj a odstranění obtíží (webinář)
ONLINE - webinář - 12. 06. 2023
"Šablona" - Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 12. 06. 2023
"Šablona" - Finanční gramotnost pro 1. stupeň základní školy (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 12. 06. 2023 - 13. 06. 2023
"Šablona" - Metodika vedení třídnických hodin (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 12. 06. 2023
Wellbeing jako rozvoj sociálně-emočních dovedností (webinář)
ONLINE - webinář - 13. 06. 2023
"Šablona" - Multikulturní výchova a vzdělávání dětí v mateřské škole (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 13. 06. 2023
"Šablona" - Pohybové hry pro děti školního věku
Šablona

Praha - 13. 06. 2023
"Šablona" - Zvládání stresu pro pedagogické pracovníky (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 13. 06. 2023
"Šablona" - Projektová výuka II. (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 14. 06. 2023
"Šablona" - Emoční management pro pedagogy (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 14. 06. 2023
"Šablona" - Jak rozchodit nové učitelské boty (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 14. 06. 2023
"Šablona" - Obtížné pedagogické situace (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 15. 06. 2023
"Šablona" - Asertivita v životě pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 15. 06. 2023
"Šablona" - Základy koučovacího přístupu pro pedagogy
Šablona

Olomouc - 19. 06. 2023
"Šablona" - Adaptace začínajícího učitele – co by měli vědět začínající učitel, uvádějící učitel i vedení školy (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 19. 06. 2023
Rozvoj hrubé a jemné motoriky u dětí v mateřské škole (webinář)
ONLINE - webinář - 19. 06. 2023
"Šablona" - Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 19. 06. 2023
"Šablona" - Umělcem v předškolním a mladším školním věku (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 20. 06. 2023
"Šablona" - Jak na rozvoj dovedností dětí předškolního věku v oblasti sebeobsluhy a pracovních činností? (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 20. 06. 2023

 

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář