Chůva pro děti v dětské skupině – profesní zkouška + přípravný kurz

Zřetel Chůva pro děti v dětské skupině

Témata zkoušky jsou dána hodnoticím standardem Národní soustavy kvalifikací pro profesi Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M)

Úspěšní absolventi zkoušky obdrží Osvědčení o profesní zkoušce, které je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, a je platné i v zemích Evropské unie. 

V souladu s novelou zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je poskytovatel povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo profesní kvalifikací Chůvy pro děti v dětské skupině.

 

 

Profesní zkouška

Zkouška probíhá ve dvou dnech – první den písemný test, druhý den ústní a praktická zkouška. Rozsah zkoušky: písemná část 90 minut, ústní část 2 hodiny. Rozdílová zkouška probíhá taktéž ve dvou dnech. Doba trvání písemné, ústní a praktické části je kratší: písemný test 60 minut, ústní a praktická část 60 minut. 

Povinnou součástí státní zkoušky je vypracování písemné přípravy pro ověření kompetence Uplatňování metod a forem a její zaslání nejpozději 7 dní před konáním státní zkoušky. Při vyšším počtu přihlášených účastníků možnost rozšíření termínů zkoušky. Zájemci o rozdílovou zkoušku tuto práci neodevzdávají (uznaná kompetence). 

 

Přípravný kurz k rozdílové zkoušce

Program kurzu je zaměřený na orientaci v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně, orientaci v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk, bezpečnou manipulaci s kojencem od 6 měsíců věku. Dále se zaměřuje na orientaci v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a orientaci v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině. 

Součástí kurzu jsou studijní materiály. Kurz proběhne ve dvou dnech v rozsahu 2 x 8 vyučovacích hodin. 

Kurzem Vás provede tým profesionálních pedagogů a zdravotníků s dlouholetou praxí. 

 

Rozdílová zkouška

Absolvovali jste zkoušku profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky? Přihlaste se k rozdílové zkoušce. 

Pokud uchazeč úspěšně složil zkoušku z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M) jsou mu uznány některé z kompetencí. Tyto uznatelné kompetence se nemusí u zkoušky ověřovat a přihlásí se pouze k rozdílové zkoušce. 

Více informací: +420 737 251 409 (po - pá 8:00 - 16:00), rekval@zretel.cz

 

Místa konání, termíny a přihlášky (další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název zkoušky):

Název ▲ Místo Termín
Profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině + studijní materiály Frýdek-Místek - Národní dům 09. 07. 2022 - 10. 07. 2022
Profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině + studijní materiály Praha - školicí prostory "Pronájem Klimentská" 16. 07. 2022 - 17. 07. 2022
Profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině + studijní materiály Brno - Centrum Skála 14. 10. 2022 - 15. 10. 2022
Profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině + studijní materiály Tábor - Centrum Univerzita Tábor 11. 11. 2022 - 12. 11. 2022
Profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině + studijní materiály Frýdek-Místek - Národní dům 09. 12. 2022 - 11. 12. 2022
Rozdílová profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině Frýdek-Místek - Národní dům 10. 07. 2022
Rozdílová profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině Praha - školicí prostory "Pronájem Klimentská" 16. 07. 2022 - 17. 07. 2022
Rozdílová profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině Brno - Centrum Skála 14. 10. 2022 - 15. 10. 2022
Rozdílová profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině Tábor - Centrum Univerzita Tábor 11. 11. 2022 - 12. 11. 2022
Rozdílová profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině Frýdek-Místek - Národní dům 09. 12. 2022 - 10. 12. 2022
Název
Místo - Termín
Profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině + studijní materiály
Frýdek-Místek - Národní dům - 09. 07. 2022 - 10. 07. 2022
Profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině + studijní materiály
Praha - školicí prostory "Pronájem Klimentská" - 16. 07. 2022 - 17. 07. 2022
Profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině + studijní materiály
Brno - Centrum Skála - 14. 10. 2022 - 15. 10. 2022
Profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině + studijní materiály
Tábor - Centrum Univerzita Tábor - 11. 11. 2022 - 12. 11. 2022
Profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině + studijní materiály
Frýdek-Místek - Národní dům - 09. 12. 2022 - 11. 12. 2022
Rozdílová profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině
Frýdek-Místek - Národní dům - 10. 07. 2022
Rozdílová profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině
Praha - školicí prostory "Pronájem Klimentská" - 16. 07. 2022 - 17. 07. 2022
Rozdílová profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině
Brno - Centrum Skála - 14. 10. 2022 - 15. 10. 2022
Rozdílová profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině
Tábor - Centrum Univerzita Tábor - 11. 11. 2022 - 12. 11. 2022
Rozdílová profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině
Frýdek-Místek - Národní dům - 09. 12. 2022 - 10. 12. 2022

 

Další vzdělávání pro chůvy 

Připravili jsme pro Vás nabídku dalšího vzdělávání chův ve formě ONLINE webinářů na klíčová témata Vaší profese. 

Zákonnou povinností poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině je povinen zajistit pečující osobě další vzdělávání v oblasti péče o dítě v rozsahu nejméně 8 hodin za kalendářní rok a v rámci dalšího vzdělávání má povinnost zajistit pečující osobě absolvování kurzu první pomoci zaměřeného na dětský věk alespoň jednou za 2 kalendářní roky. 

 

Místa konání, termíny a přihlášky (další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název kurzu):

Název
Místo - Termín
"Zlobení" dítěte a možnosti, jak mu předcházet
ONLINE - webinář - 15. 09. 2022
Adaptace dětí v dětských skupinách
ONLINE - webinář - 23. 11. 2022
Asertivita pro chůvy v dětských skupinách a domácnostech
ONLINE - webinář - 26. 10. 2022
Chůva jako ANDĚL v mateřské škole
ONLINE - webinář - 12. 09. 2022
Emoce pod kontrolou
ONLINE - webinář - 21. 11. 2022
Jak na rozvoj pohybových dovedností dětí předškolního věku?
ONLINE - webinář - 26. 10. 2022
Jak podporovat vývoj zdravého sebevědomí u nejmenších dětí
ONLINE - webinář - 21. 09. 2022
Komunikujeme s radostí - s rodiči, dětmi i mezi sebou
ONLINE - webinář - 31. 10. 2022
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk
Ostrava - 09. 07. 2022
Metodická podpora pro práci chůvy v oblasti rozvoje hudebních dovedností
ONLINE - webinář - 05. 10. 2022
Metodická podpora pro práci chůvy v oblasti rozvoje tělesné zdatnosti
ONLINE - webinář - 12. 10. 2022
Metodická podpora pro práci chůvy v oblasti sebeobsluhy, pracovních a výtvarných činností
ONLINE - webinář - 19. 10. 2022
Očekávané výstupy dítěte v mateřské škole
ONLINE - webinář - 28. 09. 2022
Povzbuzení nejistého dítěte
ONLINE - webinář - 03. 10. 2022
Pozitivní týmová spolupráce v dětských skupinách
ONLINE - webinář - 12. 12. 2022
Rozvoj emoční inteligence u dětí
ONLINE - webinář - 13. 10. 2022
Vytváříme programy - a baví nás to
ONLINE - webinář - 19. 09. 2022

 

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP online - formou webinářů. Šablony je aktuálně možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

WEBINÁŘE PRO VEŘEJNOST

Nabídka webinářů pro rodiče dětí, žáků či příbuzné klientů sociálních služeb.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář