Chůva pro děti v dětské skupině (kurz + profesní zkouška)

Zřetel Chůva v dětské skupině kurz 2Rekvalifikační kurz Chůva pro děti v dětské skupině je určen zájemcům, které naplňuje práce s dětmi a hledají cestu k získání odborné způsobilosti. 

Úspěšní absolventi jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi, které aktivně uplatní při práci s dětmi ve věku od šesti měsíců až do zahájení povinné školní docházky. Chůva zajišťuje přímou péči o děti, jejich bezpečný a zdravý všestranný rozvoj a podílí se na plánu výchovy a péče. Dětské skupiny nabízí kapacitu pro 12 nebo 24 dětí, čímž zajišťuje individuální péči v kolektivu pečujících osob. Cílovou skupinou tak mohou být děti v kojeneckém a batolecím věku, ale i předškoláci. 

Tato profesní kvalifikace odpovídá zákonným požadavkům pro práci pečující osoby v dětských skupinách podle platné legislativy. Absolvent kurzu se může uplatnit na pozici chůva v dětské skupině podle zákona č. 329/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

 

Obsahem kurzu jsou veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině 69-073-M. 

Rekvalifikační kurz je akreditován MŠMT.

Rozhodnutí o akreditaci ZDE (kombinovaná)

Výuka probíhá jak v online prostředí, tak prezenčně. Prezenčně jsou pak realizována témata, která vyžadují praktický nácvik, např. poskytování první pomoci dětem, vedení dítěte k hygienickým návykům a manipulace s kojencem. 

Součástí kurzu je autorizovaná zkouška profesní kvalifikace. Úspěšný absolvent zkoušky získá Osvědčení o profesní zkoušce, které je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, a je platné i v zemích Evropské unie - rozhodnutí o autorizaci ZDE.

Rozsah kurzu: 170 hodin (90 hodin praxe + 80 vyuč. hodin teorie)

Obsah kurzu:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně
 • Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk
 • Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
 • Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině

Vstupní předpoklady:

 • ukončené základní vzdělání
 • dosažení věku 18 let
 • bez logopedických vad (+ bez cizojazyčného přízvuku)
 • zdravotní způsobilost

 

Pokud máte o kurz Chůva pro děti v dětské skupině zájem a pokud jste momentálně nezaměstnaní, pak vám může Úřad práce tento rekvalifikační kurz zaplatit. Zaplatí Vám ho však pouze v tom případě, že se jedná o rekvalifikační kurz ukončený zkouškou profesní kvalifikace. Jak postupovat při žádosti o uhrazení úřadem práce?

Kurzovné lze rozložit na splátky.

 

Více informací: +420 737 251 409 (po - pá 8:00 - 16:00), rekval@zretel.cz

Místa konání, termíny a přihlášky (další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název kurzu):

Název ▲ Místo Termín
Chůva pro děti v dětské skupině ONLINE - webinář + Brno 06. 10. 2023 - 25. 11. 2023
Chůva pro děti v dětské skupině ONLINE - webinář + Praha 12. 01. 2024 - 02. 03. 2024
Chůva pro děti v dětské skupině ONLINE - webinář + Frýdek-Místek 16. 02. 2024 - 06. 04. 2024
Název
Místo - Termín
Chůva pro děti v dětské skupině
ONLINE - webinář + Brno - 06. 10. 2023 - 25. 11. 2023
Chůva pro děti v dětské skupině
ONLINE - webinář + Praha - 12. 01. 2024 - 02. 03. 2024
Chůva pro děti v dětské skupině
ONLINE - webinář + Frýdek-Místek - 16. 02. 2024 - 06. 04. 2024

 

Absolvovali jste rekvalifikační kurz či zkoušku profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině a potřebujete prohloubit svoje vědomosti či dovednosti a dále se rozvíjet?

Připravili jsme pro Vás nabídku dalšího vzdělávání chův ve formě ONLINE webinářů na klíčová témata Vaší profese. 

Zákonnou povinností poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině je povinen zajistit pečující osobě další vzdělávání v oblasti péče o dítě v rozsahu nejméně 8 hodin za kalendářní rok a v rámci dalšího vzdělávání má povinnost zajistit pečující osobě absolvování kurzu první pomoci zaměřeného na dětský věk alespoň jednou za 2 kalendářní roky. 

Místa konání, termíny a přihlášky (další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název kurzu):

Název ▲ Místo Termín
"Zlobení" dítěte a možnosti, jak mu předcházet ONLINE - webinář 16. 10. 2023
"Zlobení" dítěte a možnosti, jak mu předcházet ONLINE - webinář 18. 12. 2023
Emoce pod kontrolou ONLINE - webinář 28. 11. 2023
Jak na rozvoj pohybových dovedností dětí předškolního věku? ONLINE - webinář 05. 12. 2023
Jemná motorika a grafomotorika na podzim a v zimě ONLINE - webinář 17. 10. 2023
Komunikujeme s radostí - s rodiči, dětmi i mezi sebou ONLINE - webinář 12. 12. 2023
red-cross Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk Frýdek-Místek - Národní dům 14. 10. 2023
red-cross Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk Brno - Poliklinika Starý Lískovec 04. 11. 2023
red-cross Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk Praha - ZŠ Táborská 09. 12. 2023
red-cross Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk Praha - ZŠ Táborská 10. 02. 2024
Metodická podpora pro práci chůvy v oblasti rozvoje hudebních dovedností ONLINE - webinář 14. 11. 2023
Metodická podpora pro práci chůvy v oblasti rozvoje tělesné zdatnosti ONLINE - webinář 31. 10. 2023
Metodická podpora pro práci chůvy v oblasti sebeobsluhy, pracovních a výtvarných činností ONLINE - webinář 19. 12. 2023
Povzbuzení nejistého dítěte ONLINE - webinář 30. 10. 2023
Povzbuzení nejistého dítěte ONLINE - webinář 11. 12. 2023
Předčtenářské dovednosti u dětí ONLINE - webinář 09. 01. 2024
Předmatematické dovednosti u dětí ONLINE - webinář 07. 11. 2023
Přehled speciální pedagogiky pro chůvy ONLINE - webinář 18. 12. 2023
Problémové chování dětí předškolního věku ONLINE - webinář 16. 10. 2023
Problémové chování dětí předškolního věku ONLINE - webinář 04. 12. 2023
Rozvoj emoční inteligence u dětí ONLINE - webinář 04. 12. 2023
Rozvoj zrakového vnímání u dětí ONLINE - webinář 12. 12. 2023
Sebekoučink pro chůvy ONLINE - webinář 10. 01. 2024
Vytváříme programy - a baví nás to ONLINE - webinář 31. 10. 2023
Wellbeing pro chůvy ONLINE - webinář 17. 01. 2024
Název
Místo - Termín
"Zlobení" dítěte a možnosti, jak mu předcházet
ONLINE - webinář - 16. 10. 2023
"Zlobení" dítěte a možnosti, jak mu předcházet
ONLINE - webinář - 18. 12. 2023
Emoce pod kontrolou
ONLINE - webinář - 28. 11. 2023
Jak na rozvoj pohybových dovedností dětí předškolního věku?
ONLINE - webinář - 05. 12. 2023
Jemná motorika a grafomotorika na podzim a v zimě
ONLINE - webinář - 17. 10. 2023
Komunikujeme s radostí - s rodiči, dětmi i mezi sebou
ONLINE - webinář - 12. 12. 2023
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk
Frýdek-Místek - Národní dům - 14. 10. 2023
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk
Brno - Poliklinika Starý Lískovec - 04. 11. 2023
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk
Praha - ZŠ Táborská - 09. 12. 2023
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk
Praha - ZŠ Táborská - 10. 02. 2024
Metodická podpora pro práci chůvy v oblasti rozvoje hudebních dovedností
ONLINE - webinář - 14. 11. 2023
Metodická podpora pro práci chůvy v oblasti rozvoje tělesné zdatnosti
ONLINE - webinář - 31. 10. 2023
Metodická podpora pro práci chůvy v oblasti sebeobsluhy, pracovních a výtvarných činností
ONLINE - webinář - 19. 12. 2023
Povzbuzení nejistého dítěte
ONLINE - webinář - 30. 10. 2023
Povzbuzení nejistého dítěte
ONLINE - webinář - 11. 12. 2023
Předčtenářské dovednosti u dětí
ONLINE - webinář - 09. 01. 2024
Předmatematické dovednosti u dětí
ONLINE - webinář - 07. 11. 2023
Přehled speciální pedagogiky pro chůvy
ONLINE - webinář - 18. 12. 2023
Problémové chování dětí předškolního věku
ONLINE - webinář - 16. 10. 2023
Problémové chování dětí předškolního věku
ONLINE - webinář - 04. 12. 2023
Rozvoj emoční inteligence u dětí
ONLINE - webinář - 04. 12. 2023
Rozvoj zrakového vnímání u dětí
ONLINE - webinář - 12. 12. 2023
Sebekoučink pro chůvy
ONLINE - webinář - 10. 01. 2024
Vytváříme programy - a baví nás to
ONLINE - webinář - 31. 10. 2023
Wellbeing pro chůvy
ONLINE - webinář - 17. 01. 2024

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář