Zkouška profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Témata:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy

Vstupní předpoklady:

 • ukončené základní vzdělání
 • dosažení věku 18 let
 • bez logopedických vad

Profesní zkouška Chůva

Témata zkoušky jsou dána hodnoticím standardem Národní soustavy kvalifikací pro profesi Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).

Úspěšní absolventi zkoušky obdrží Osvědčení o profesní zkoušce, které je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, a je platné i v zemích Evropské unie. Získání profesní kvalifikace je také nutným předpokladem pro vydání živnostenského oprávnění Péče o dítě do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost).

Zkouška probíhá ve dvou dnech – první den písemný test, druhý den ústní a praktická zkouška – rozsah zkoušky, písemná část 90  minut, ústní část 1,5 hodiny.

Povinnou součástí státní zkoušky je vypracování písemné přípravy pro ověření kompetence Uplatňování metod a forem  a její zaslání nejpozději 7 dní před konáním státní zkoušky. Zadání bude upřesněno po přihlášení, resp. v pozvánce ke zkoušce. Při vyšším počtu přihlášených účastníků možnost rozšíření termínů zkoušky.

 

 

Místa konání, termíny a přihlášky (další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název zkoušky):

Cílová skupina Název Místo konání Termín
 • Zkouška profesní kvalifikace
Profesní zkouška – Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Tábor – Centrum Univerzita Tábor 23.10.2020-24.10.2020
 • Zkouška profesní kvalifikace
Profesní zkouška – Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Brno – Zřetel, s.r.o. 11.12.2020-12.12.2020
 • Zkouška profesní kvalifikace
Profesní zkouška – Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Zlín 11.12.2020-12.12.2020
 • Zkouška profesní kvalifikace
Profesní zkouška – Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Frýdek-Místek 19.02.2021-20.02.2021