logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Základy práce s klientem s manipulativním chováním i agresí


Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2023/0314-SP/PC/PP/VP

Cílová skupina

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci


Obsah

Ve vzdělávacím programu Základy práce s klientem s manipulativním chováním i agresí bude popsána manipulace, její formy a příčiny. Budou rozebráni činitelé vyvolávající agresivní chování (např. nevhodné chování personálu jako spouštěč manipulace či agrese). Bude popsán klient manipulující i agresivní a příčiny tohoto chování, jako je např. emoční reakce na neuspokojené potřeby či naučené chování. Budou popsány manipulativní projevy a strategie klienta, vč. manipulace agresí. Bude popsán průběh agresivního chování, vč. kyvadla agrese a možnosti personálu v rozčilující fázi. Druhá část kurzu bude zaměřena na nácviky zvládání komunikace s manipulativním i agresivním klientem, identifikace potřeb klienta a vhodná komunikace vedoucí ke spolupráci. 


Vzdělávací cíle

Účastníci kurzu Úvod do práce s klientem s agresí a manipulativním chováním získají dostatek informací o efektivních i etických strategiích jak komunikovat a pracovat s klientem s agresivním a manipulativním chováním. Dozví se o podobách agrese, příčinách a formách agrese, které mozkové části jsou při agresi zapojeny, faktorech které spouští agresivní nebo manipulativní chování, vč. chyb na straně personálu. Dozví se, jak funguje kyvadlo agrese a jak komunikačně či pomocí jiných strategií zklidnit klienta ještě v rozčilující fázi. Budou ukázány plány rizik, bude rozebrána dobrá praxe. Díky komunikačním nácvikům aktivního naslouchání si účastníci kurzu posílí empatii (do potřeb klienta a s cílem lepšího pochopení důvodů agrese či manipulace). Díky rolovým nácvikům si upevní dovednosti na člověka orientované komunikace s člověkem v agresi a asertivní komunikace s člověkem manipulujícím. 


Cílová skupina Název Místo Termín Akce
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Základy práce s klientem s manipulativním chováním i agresí ONLINE - webinář 27. 08. 2024
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Základy práce s klientem s manipulativním chováním i agresí ONLINE - webinář 07. 10. 2024
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Základy práce s klientem s manipulativním chováním i agresí ONLINE - webinář 19. 11. 2024
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Základy práce s klientem s manipulativním chováním i agresí ONLINE - webinář 16. 12. 2024