logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Komunikace s klientem se specifickým chováním


Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2023/0866-SP/PC/VP

Cílová skupina

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci


Obsah

Vzdělávací program je určen pro pracovníky v celé sociální oblasti, kteří se v každodenní práci s uživateli sociálních služeb dostávají do složitých a stresových situací. Vzdělávací program je svým praktickým obsahem zaměřen na rozvoj konkrétních komunikačních dovedností při práci s uživateli sociálních služeb, kteří mají specifický ("problémový") způsob chování. Důraz je kladen na posílení praktického využívání komunikačních metod a nástrojů v problematických situacích při práci s klienty, zvýšení sebejistoty a zvládání zátěžových a stresových situací. Účastníci budou mít možnost v každém modulu prakticky procvičit jednotlivé komunikační techniky a postupy v modelových situacích. V praktické části budou účastníci nové komunikační dovednosti společně s lektorem prakticky aplikovat v řešení reálných případů, které vzejdou z analýzy situace účastníků z jejich pracovního prostředí.  


Vzdělávací cíle

Účastníci rozvinou a upevní komunikační dovednosti při práci s uživateli se specifickým chováním, - získají další orientaci v možnostech praktického použití konkrétních komunikačních nástrojů, - posílí svoji sebejistotu a schopnost zvládat zátěžové a stresové situace.  


Cílová skupina Název Místo Termín Akce
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Komunikace s klientem se specifickým chováním ONLINE - webinář 16. 09. 2024
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Komunikace s klientem se specifickým chováním ONLINE - webinář 14. 10. 2024
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Komunikace s klientem se specifickým chováním ONLINE - webinář 19. 11. 2024
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Komunikace s klientem se specifickým chováním ONLINE - webinář 18. 12. 2024
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Komunikace s klientem se specifickým chováním ONLINE - webinář 05. 02. 2025
Název
Místo - Termín
Komunikace s klientem se specifickým chováním
ONLINE - webinář - 16. 09. 2024
Komunikace s klientem se specifickým chováním
ONLINE - webinář - 14. 10. 2024
Komunikace s klientem se specifickým chováním
ONLINE - webinář - 19. 11. 2024
Komunikace s klientem se specifickým chováním
ONLINE - webinář - 18. 12. 2024
Komunikace s klientem se specifickým chováním
ONLINE - webinář - 05. 02. 2025