logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb


Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2022/0242-SP/PC

Cílová skupina

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách


Obsah

Kurz umožní jeho účastníkům nahlédnout na individuální plánování z jiného úhlu, který jim přinese při plánování velkou úlevu a pochopení, proč vlastně plánovat. Pochopí, co jsou osobní cíle, jak je zjišťovat, jaká vazba existuje mezi nepříznivou sociální situací a osobními cíli, jak zjišťovat potřeby, schopnosti a možnosti uživatele a na základě těchto znalostí naplánuje s uživatelem průběh péče a vytvoří smysluplný individuální plán. Dále pozná, jaká specifika platí pří plánování u uživatelů s demencí, s dalším zdravotním postižením, jak plánovat u uživatelů omezených ve svéprávnosti.  


Vzdělávací cíle

Cílem semináře je získat základní dovednosti k tomu, aby absolvent byl schopen vytvořit smysluplný individuální plán pro uživatele i pro pracovníka. Naučí se orientovat v principech plánování s osobou s demencí, s poruchami komunikace, s osobou, která plánování odmítá, s osobou omezenou ve svéprávnosti.  


Cílová skupina Název Místo Termín Akce
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb ONLINE - webinář 17. 09. 2024
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb ONLINE - webinář 15. 10. 2024
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb ONLINE - webinář 12. 11. 2024
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb ONLINE - webinář 10. 12. 2024
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb ONLINE - webinář 30. 01. 2025