logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

šablony

Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence (kombinované)


60 vyučovacích hodin
40 vyučovacích hodin teorie (24 online + 16 prezenčně) + 20 hodin praxe

21178/2022-4-829

 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ


Kurz pedagogickým pracovníkům zprostředkovává znalosti pro vykonávání činnosti a získání kvalifikace - logopedický asistent

Kurz vede účastníky k porozumění obsahu a pojetí primární logopedické prevence. Účastník získává potřebné kompetence k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů. 

Logopedický asistent je schopen porozumět průběhu vývoje dětské řeči a porozumění rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat. Účastník získá nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti z oblasti účinné komplexní podpory rozvoje dětské řeči. Následně je připraven působit na rozvoj dítěte pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku. 

Účastník získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace, bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace. 

Logopedický asistent se orientuje v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti, je schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. Je schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky, a to jak v rezortu školství, tak i zdravotnictví.

Kurz vede účastníky k porozumění obsahu a pojetí primární logopedické prevence. Účastník získává potřebné kompetence k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů. 

Logopedický asistent je schopen porozumět průběhu vývoje dětské řeči a porozumění rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat. Účastník získá nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti z oblasti účinné komplexní podpory rozvoje dětské řeči. Logopedický asistent je následně připraven působit na rozvoj dítěte pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku. 

Účastník kurzu získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace, bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace. 

Logopedický asistent se orientuje v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti, je schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. Je schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky, a to jak v rezortu školství, tak i zdravotnictví.

Účastník prostřednictvím kurzu získá kvalifikaci logopedického asistenta a bude připraven poskytovat podpůrnou edukační činnost v rámci rozvoje komunikačních schopností u dětí v předškolním věku nebo v přípravné třídě základní školy. 

Zakončení kurzu: 

Studium je ukončeno závěrečným pohovorem a rozborem kazuistiky, kterou absolvent zpracoval na základě pedagogické praxe zaměřené na provádění aktivit v oblasti logopedické prevence.

Úspěšným absolventům je vydáno osvědčení, které je opravňuje k výkonu činností logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č.j. 14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství, tj. k činnostem na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností dětí, na prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží.


 • Organizace logopedické péče v současném školství a její význam
 • Úvod do ontogenetického vývoje řeči, roviny řeči, péče o řečový vývoj dítěte
 • Narušená komunikační schopnost – vhled do nejčastěji vyskytovaných logopedických diagnóz v předškolním věku
 • Metody podpory rozvoje řeči
 • Pedagogická praxe


 • Odborná kvalifikace uchazeče pro přímou pedagogickou činnost (zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) učitele nebo vychovatele.
 • Řeč frekventanta nevykazuje znaky narušené komunikační schopnosti.


Cílová skupina Název Místo Termín Akce
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence (kombinované) ONLINE - webinář + Brno 09. 09. 2024 - 15. 11. 2024
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence (kombinované) ONLINE - webinář + Praha 09. 09. 2024 - 15. 11. 2024
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence (kombinované) ONLINE - webinář + Zlín 07. 10. 2024 - 15. 12. 2024
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence (kombinované) ONLINE - webinář + Olomouc 07. 10. 2024 - 15. 12. 2024
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence (kombinované) ONLINE - webinář + Ostrava 23. 09. 2024 - 01. 12. 2024
Název
Místo - Termín
Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence (kombinované)
šablony

ONLINE - webinář + Brno - 09. 09. 2024 - 15. 11. 2024
Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence (kombinované)
šablony

ONLINE - webinář + Praha - 09. 09. 2024 - 15. 11. 2024
Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence (kombinované)
šablony

ONLINE - webinář + Zlín - 07. 10. 2024 - 15. 12. 2024
Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence (kombinované)
šablony

ONLINE - webinář + Olomouc - 07. 10. 2024 - 15. 12. 2024
Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence (kombinované)
šablony

ONLINE - webinář + Ostrava - 23. 09. 2024 - 01. 12. 2024