Využití všímavosti (mindfulness) při zvládání stresu v sociálních službách


Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2023/0385-SP/PC/PP/VP

Cílová skupina

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci

Obsah školení

V každodenní praxi v sociálních službách jsme vystaveni situacím, ve kterých zažíváme spěch, stres, tlak a celkové přetížení. Okolnosti nám často nedovolují se těmto situacím zcela vyhnout. Můžeme se ale naučit nový přístup, díky kterému je budeme lépe zvládat, vyhneme se jejich negativním důsledkům na naše zdraví, vnitřní pohodu a vztahy na pracovišti i mimo ně. Takový přístup nabízí mindfulness (všímavost). Představuje ucelený přístup podložený řadou studií, který využívá široké spektrum technik s cílem měnit způsob, jakým vnímáme své okolí i sama sebe. Přispívá k vnitřní pohodě, rovnováze a posiluje schopnost vyrovnat se s tlakem jak v pracovním, tak v osobním životě. Díky většímu porozumění sami sobě, emocím a vlastnímu tělu dokážeme vědoměji zvládat emočně vypjaté situace, méně podléhat stresu a být spokojenější s vlastním životem.


Cíle školení

Absolvent se seznámí se základy všímavosti a získá základní znalosti a dovednosti, jak může snížit napětí a stres pramenící z pracovního přetížení a konfliktních situací ve vztahu ke klientům i ke spolupracovníkům. Díky tomu bude více vnímavý ke svým potřebám, zvýší se jeho psychická odolnost a emoční vyrovnanost, posílí se jeho pozornost.


Cena

1 790 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)


Další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název školení s konkrétním termínem:
Cílová skupina Název Místo Termín
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Využití všímavosti (mindfulness) při zvládání stresu v sociálních službách Olomouc 01. 11. 2023
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Využití všímavosti (mindfulness) při zvládání stresu v sociálních službách ONLINE - webinář 15. 11. 2023
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Využití všímavosti (mindfulness) při zvládání stresu v sociálních službách ONLINE - webinář 13. 12. 2023
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Využití všímavosti (mindfulness) při zvládání stresu v sociálních službách ONLINE - webinář 07. 02. 2024

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář