logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Sebekoučink a koučovací přístup jako možnost rozvoje


Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2023/0331-SP/PC/PP/VP

Cílová skupina

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Neformální pečovatelé
  • Pracovník v manažerské, řídicí funkci

Termíny


Obsah

Kurz je zaměřený na dovednost rozvoje sebe i druhých pomocí koučovacího přístupu. Součástí kurzu jsou témata týkající se osobní odpovědnosti a jejího vlivu na práci sociálního pracovníka příp. vedoucí týmu. Účastníci se naučí postupy, jak odpovědnost předat zpět člověku, se kterým pracují a tím umožnit jeho větší rozvoj. Zároveň budou objevovat svou dovednost přebírání odpovědnosti jako důležitou součást zralosti, spokojenosti a prevence vyhoření. V kurzu bude kladen důraz na práci s tělem, somatickými markery a jejich rozpoznávání jako důležitá dovednost profesionála pracujícího s lidmi na různých úrovních. Podstatnou součástí bude část zaměřená na rozvoj empatie a jejího zdravého, bezpečného a zralého vnímání. Koučovací přístup se silně zaměřuje na možnosti lidského růstu. Účastníci budou seznámeni s možnostmi, jak podpořit růst svůj i druhých lidí a naopak co v růstu lidí brání. Budeme se společně věnovat tématu komfortní zóny a praktických možností jejího rozšíření. V neposlední řadě bude pozornost věnována tématu emocí, schopnosti rozšiřovat svou komfortní zónu pomocí bytí v emoci. Tato dovednost je extrémně důležitá nejen pro spokojenost a dlouhodobou udržitelnost pracovníků, ale také pro jejich schopnost pracovat s druhými lidmi, ať už na úrovni klientské, či týmové. Jednou z dovedností, kterou budou moci účastnici posunout je kladení otázek jako prostředek rozvoje sebe i druhého člověka. Zaměříme pozornost také na princip reflexe a tvorby dohody jako důležitou součást rozvoje.


Vzdělávací cíle

V rámci kurzu dojde u účastníků k rozvoji následujících oblastí. Porozumění sobě i druhým lidem v oblasti osobní zodpovědnosti. Účastník bude rozumět tomu, jaký má přebírání zodpovědnosti vliv na něj samotného i na druhé lidi a jejich růst. Nabyde konkrétní dovednosti v tom, jak zodpovědnost vrátit zpět pomocí kladení otázek. Kladení otázek je další dovedností, kterou účastník získá. Pozná rozdíl mezi slabou a silnou otázkou a bude je umět použít ve svém profesním životě i osobnostním porozumění. Další kompetencí bude porozumění tématu somatických markerů a jejich pozorování jako zvýšení dovednosti práce s lidmi. Účastníci se naučí pracovat s emoční vlnou, sami si budou moci vyzkoušet princip emoční vlny, přenést ho tak do svého života a obohatit touto dovedností i možnosti klientů, týmu. Bytí v emoci jako možnost rozšíření komfortní zóny sobě i druhým je další dovedností, ve které dojde u účastníků k posunu. U účastníků budou rozvíjeny profesionální dovednosti: empatie, bytí v přítomnosti, práce s emocí svou i druhého, motivační kladení otázek, nastavování hranic. 


Cílová skupina Název Místo Termín
  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Neformální pečovatelé
  • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Sebekoučink a koučovací přístup jako možnost rozvoje ONLINE - webinář 21. 11. 2024