Sociálně-právní minimum


Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2022/0674-SP

Cílová skupina

  • Sociální pracovníci

Obsah školení

Absolvent kurzu získá základní orientaci v právních předpisech vztahujících se k právu sociálního zabezpečení a základní znalosti potřebné k poskytování sociálně-právního poradenství klientům. Kurz je určen především začínajícím sociálním pracovníkům, popřípadě sociálním pracovníkům, kteří si svoje znalosti chtějí utřídit a oživit. Kurz je koncipován interaktivně, klade důraz na nácvik praktických dovedností a samostatné řešení modelových situací. Témata kurzu zahrnují oblast sociálních služeb, nemocenské a důchodové pojištění, zdravotní pojištění, systém státní sociální podpory, systém pomoci v hmotné nouzi, dávky a výhody pro osoby se zdravotním postižením a systém vyplácení sociálních dávek.  


Cíle školení

Cílem kurzu je předat absolventům základní informace o systému sociálního zabezpečení v ČR vycházejícího ze sociálního pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci. Umožnit účastníkům získat praktickou orientaci v síti sociálního zabezpečení navazujícího na jimi poskytované sociální služby, zvýšit jejich kompetence v sociálně-právní oblasti. Východiskem jsou právní normy: zákon o státní sociální podpoře, sociálním zabezpečení, sociálních službách, dávky zdravotně postiženým, pomoci v hmotné nouzi, o životním a existenčním minimu.  


Cena

1 590 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)


Další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název školení s konkrétním termínem:
Cílová skupina Název Místo Termín
  • Sociální pracovníci
Sociálně-právní minimum ONLINE - webinář 26. 10. 2023
  • Sociální pracovníci
Sociálně-právní minimum ONLINE - webinář 13. 11. 2023 - 14. 11. 2023
  • Sociální pracovníci
Sociálně-právní minimum ONLINE - webinář 04. 12. 2023 - 05. 12. 2023
  • Sociální pracovníci
Sociálně-právní minimum ONLINE - webinář 18. 12. 2023 - 19. 12. 2023
  • Sociální pracovníci
Sociálně-právní minimum ONLINE - webinář 02. 02. 2024
Název
Místo - Termín
Sociálně-právní minimum
ONLINE - webinář - 26. 10. 2023
Sociálně-právní minimum
ONLINE - webinář - 13. 11. 2023 - 14. 11. 2023
Sociálně-právní minimum
ONLINE - webinář - 04. 12. 2023 - 05. 12. 2023
Sociálně-právní minimum
ONLINE - webinář - 18. 12. 2023 - 19. 12. 2023
Sociálně-právní minimum
ONLINE - webinář - 02. 02. 2024

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář