Práce a komunikace s klienty se specifickými potřebami zaměřené na lež a polopravdy


Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2023/0824-SP/PC/PP/VP

Cílová skupina

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci

Obsah školení

Kurz je primárně určen pro pracovníky sociálních služeb pro organizace pracující s dětmi i s dospělými a s klienty se specifickými potřebami. Absolvent kurzu získá znalosti z oblasti historie lži, kde a proč vzniká a jak působí ve skupině lidí, v rodinách či v zařízeních sociálních či jiných služeb. Absolvent se dozví teoretické informace i praktické příklady z oblasti lži, nepravdy, polopravdy, milosrdné lži, účelové lži, manipulace, lhaní ze strachu, lhaní proto, abych obstál. atd. Dozví se v tomto základním kurzu něco o příčinách vzniku lži, důsledcích a tzv. jednodušších cestách protkaných lží a lhaním, které někteří klienti využívají. Bude seznámen s kazuistikami klientů i s příklady z praxe, které se tématu týkají.


Cíle školení

Hlavním cílem je představit účastníkům téma lži z různých stran, pohledů a historie. Účastník kurzu po jeho absolvování bude posílen v respektující komunikaci s lidmi se specifickými potřebami, zvláště u klientů, kteří využívají lež jako prostředek k zajištění svých potřeb. Dílčím cílem je umožnit účastníkům zamyslet se nad vlastní reakcí a komunikací, pokud se dozvím lež a jak pracovat se svými emocemi. Účastník kurzu bude seznámen s odlišnými komunikačními vzorci svých klientů a dozví se o možnostech, jak s klienty dále pracovat a lépe se domluvit, přestože přesně nevíme, zda lžou nebo mluví pravdu.


Cena

1 590 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)


Další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název školení s konkrétním termínem:
Cílová skupina Název Místo Termín
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Práce a komunikace s klienty se specifickými potřebami zaměřené na lež a polopravdy ONLINE - webinář 03. 10. 2023
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Práce a komunikace s klienty se specifickými potřebami zaměřené na lež a polopravdy ONLINE - webinář 21. 11. 2023

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář