Praktická psychologie pro pracovníky v sociální oblasti


Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2023/0308-SP/PC/PP/VP

Cílová skupina

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci

Obsah školení

Kurz se zaměřuje na získání znalostí z psychologie uplatnitelných v praxi, které mohou pracovníci v sociální oblasti využít při práci s klienty (témata osobnosti klienta, vztahů, potřeb, emocí, motivací), souvislosti s chováním a jednáním klientů. Cílem kurzu je integrovat důležité poznatky z psychologie do pomáhající práce s klientem, aplikovat a propojit je s komunikačními technikami, které povedou k nastavení lepší spolupráce (otevření, udržení, zvýšení spolupráce) mezi pracovníkem a klientem. Na příkladech z praxe bude účastníkům kurzu nastíněn vhodný postup práce s potřebami, emocemi a motivací klienta a možnosti plánování dalších intervencí. V kurzu bude také představena síť odborné pomoci klientům a její členění.


Cíle školení

Absolvent se bude orientovat v základních psychologických pojmech, porozumí souvislostem mezi potřebami, emocemi, motivací klienta a jeho chováním a jednáním. Seznámí se s pojetím psychického zdraví a možnostmi, jak pracovat s životní energií a jak redukovat prožívání stresu. Osvojí si bazální poznatky o organizaci osobnosti člověka a roli vztahu při řešení problémů. Zorientuje se v síti odborných (psychologických) služeb a jejich členění. Přiblíží si konstruktivní způsob profesionální komunikace s klientem na základě propojení s psychologickými poznatky.


Cena

1 590 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)


Další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název školení s konkrétním termínem:
Cílová skupina Název Místo Termín
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Praktická psychologie pro pracovníky v sociální oblasti ONLINE - webinář 30. 10. 2023
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovníci na úřadě
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Praktická psychologie pro pracovníky v sociální oblasti ONLINE - webinář 14. 12. 2023
Název
Místo - Termín
Praktická psychologie pro pracovníky v sociální oblasti
ONLINE - webinář - 30. 10. 2023
Praktická psychologie pro pracovníky v sociální oblasti
ONLINE - webinář - 14. 12. 2023

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář