logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách


Hodinová dotace

150 vyučovacích hodin
96 vyučovacích hodin teorie online + 54 hodin praxe

Číslo akreditace

A2022/1332-PK

Cílová skupina

 • Pracovníci v sociálních službách
 • Veřejnost


Popis

Kvalifikační (rekvalifikační) kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditovaný v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Absolvent kurzu může být zaměstnán jako pracovník v sociálních službách a vykonávat přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a pod dohledem sociálního pracovníka i činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Obsah

 • standardy kvality sociálních služeb
 • základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivní komunikace
 • úvod do psychologie, psychopatologie a somatologie
 • základy ochrany zdraví
 • etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách
 • základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
 • sociálně právní minimum
 • metody sociální práce
 • základy péče o nemocné, základy hygieny
 • aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, pedagogika volného času
 • prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • základy výuky péče o domácnost
 • odborná praxe
 • krizová intervence
 • úvod do problematiky zdravotního postižení
 • restriktivní opatření


Vstupní požadavky

 • dovršení věku 18 let
 • ukončené základní vzdělání


V některých případech lze kurz uhradit prostřednictvím úřadů práce. Jak postupovat při žádosti o uhrazení úřadem práce? 

Kurzovné lze rozložit na splátky.Cílová skupina Název Místo Termín Akce
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Veřejnost
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách ONLINE - webinář 06. 09. 2024 - 18. 10. 2024
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Veřejnost
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách ONLINE - webinář 27. 09. 2024 - 08. 11. 2024
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Veřejnost
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách ONLINE - webinář 18. 10. 2024 - 29. 11. 2024
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Veřejnost
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách ONLINE - webinář 08. 11. 2024 - 16. 12. 2024
Název
Místo - Termín
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 06. 09. 2024 - 18. 10. 2024
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 27. 09. 2024 - 08. 11. 2024
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 18. 10. 2024 - 29. 11. 2024
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 08. 11. 2024 - 16. 12. 2024