logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Uživatel drog jako klient sociální služby


Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2020/1156-SP/PC

Cílová skupina

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Pracovníci na úřadě


Obsah

Seminář se zaměřuje na kontakt sociálního pracovníka (či pracovníka soc. služby) a uživatele drog v různých kontextech, seznamuje s nejčastěji zneužívanými typy látek a možnostmi a podmínkami léčby a následné péče uživatelů drog. Skolení přináší zejména zkušenosti, nápady a možnosti pro práci s touto cílovou skupinou, včetně jejích specifik a úskalí. Přibližuje vhodný a adekvátní přístup k této klientele, který je základním předpokladem úspěšné a efektivní práce a práce na změně. Obsahem semináře je seznámení se specifiky této cílové skupiny včetně oblasti komunikace, motivace a případných intervencí. Na základě modelových situací a příkladů z praxe jsou ilustrovány možné postupy komunikace a práce s uživateli drog včetně seznámení s praktickými technikami a možnostmi následné péče.  


Vzdělávací cíle

Cílem semináře je vybavit účastníky praktickými znalostmi a dovednostmi v oblasti komunikace a práce s uživateli drog, uvědomit si specifika práce s drogově závislými klienty, identifikovat rizikové, problémové a eticky hraniční situace při kontaktu s cílovou skupinou. Absolvování semináře umožní pracovníkům získat náhled na specifické situace při práci s touto cílovou skupinou, poskytne inspiraci a nové metody či techniky práce a rozšíří tak repertoár kompetencí a dovedností účastníků.  


Cílová skupina Název Místo Termín Akce
  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Pracovníci na úřadě
Uživatel drog jako klient sociální služby ONLINE - webinář 06. 11. 2024
  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Pracovníci na úřadě
Uživatel drog jako klient sociální služby ONLINE - webinář 26. 09. 2024
Název
Místo - Termín
Uživatel drog jako klient sociální služby
ONLINE - webinář - 06. 11. 2024
Uživatel drog jako klient sociální služby
ONLINE - webinář - 26. 09. 2024