logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů


Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2022/0501-SP/PC/PP

Cílová skupina

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé


Obsah školení

Fyziologické potřeby, bezpečí, uznání, seberealizace a kognitivní potřeby klientů. Změny v seniorském věku, medicínské, sociální. Instabilita, poruchy hybnosti, pokles svalové síly, poruchy zraku aj. Potřeba bezpečného prostředí pro klienty. Péče podporující důstojnost člověka z hlediska potřeb seniorů v důsledku fyziologických změn (fyzické příznaky, bolest, specifikace v hydrataci a výživě, inkontinence, potřeby při omezené soběstačnosti, oblékání, toaleta, hygiena aj.). Možnosti a stimulace specifických vyšších potřeb seniorů. Úloha respektujícího postoje ke klientům. Dopomoc při potřebě komunikace klientů. Potřeba spirituality (pomoc při vyznání víry, akceptování jeho pojetí dobra a zla). Autonomie (psychická i fyzická soběstačnost, integrita osobnosti). Respektování sexuálních potřeb seniorů, potřeba partnerského soužití. Pohybová a psychická aktivita seniorů z hlediska jejich potřeb. Možnosti uspokojování specifických kognitivních potřeb klientů včetně volnočasových aktivit. Význam pohybu, aktivizace a koordinace svalových skupin.  


Cíle školení

Hlavním cílem školení je seznámit účastníky s potřebami seniorů. V oblastech péče jako je somatická, psychická a sociální jsou specifické a v hierarchii těchto potřeb dochází ke změnám, které je třeba si uvědomit. Získat poznatky o základních potřebách seniorů vzhledem k zvyšujícímu se věku, což přináší určitá úskalí jako je změna zdravotního stavu, seberealizace, pocit vlastního bezpečí, uznání a důstojnosti.  


Cílová skupina Název Místo Termín
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů ONLINE - webinář 15. 04. 2024 - 16. 04. 2024
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů ONLINE - webinář 20. 05. 2024 - 21. 05. 2024
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů ONLINE - webinář 17. 06. 2024 - 18. 06. 2024
Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů
ONLINE - webinář - 15. 04. 2024 - 16. 04. 2024
Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů
ONLINE - webinář - 20. 05. 2024 - 21. 05. 2024
Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů
ONLINE - webinář - 17. 06. 2024 - 18. 06. 2024