Šablona

Úloha školního speciálního pedagoga ve školním poradenském pracovišti


Číslo akreditace

11691/2020-4-432

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

 

Seminář je určen primárně pro speciální pedagogy v základních školách, ale školení je rovněž přínosné pro ostatní pedagogické pracovníky (řídící a s přímou pedagogickou činností), kteří pochopí, co je náplní SP a jak je jeho práce a činnosti možné využit ve vzdělávání žáků. Jeho cílem je ukázat místo a důležitost funkce speciálního pedagoga v systému poradenských služeb ve škole. Účastníci dostanou odpovědi na otázky, jak efektivně spolupracovat s třídními učiteli a rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále se dozví, jaké aktivity může speciální pedagog ve škole připravit, na koho je zacílit a jak je ve škole organizovat.

Cíle školení

 

Vzdělávacím cílem je seznámit speciální pedagogy a ostatní pedagogické pracovníky, co vše mohou SP ve škole nabídnout, pestrost jejich působení ve škole. Co je hlavním cílem poradenského pracoviště a jejich pevné místo v něm. Jak by měla vypadat funkční spolupráce mezi jednotlivými členy ŠVP, pedagogy, rodiči děti s PPP, SPC. Také je nutné se zmínit o spolupráci speciálního pedagoga a asistenta pedagoga. Jak vést předmět speciálně pedagogické péče, přiblížit práci jak skupinovou, tak individuální.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář