šablony

Poznávání sebe a druhých – podpora společného vzdělávání na 2. stupni ZŠ


Číslo akreditace

14516/2022-5-653

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Seminář bude věnován oblasti poznávání sebe a druhých prostřednictvím aktivit a technik osobnostní a sociální výchovy. Zasadíme si tato témata do struktury zmíněného vyučovacího předmětu a nastíníme jejich souvislost se společným (inkluzivním) vzděláváním. Účastníci se seznámí s konkrétními v jejich praxi dále využitelnými aktivitami, zkusí si naformulovat cíle zaměřené na sebepoznání či poznávání druhých a tyto cíle po aktivitě zreflektovat. Věnovat se budeme také tématu sebepoznání a sebepojetí, zpětných vazeb a teorii Johariho okénka.

Cíle školení

V teoretické části semináře se účastníci seznámí s termíny sebepoznání a sebepojetí a teorií zpětných vazeb a Johariho okénka. Zasadí si téma poznávání sebe a druhých do struktury osobnostní a sociální výchovy, vyzkouší si formulaci cílů pro tuto oblast a následně jejich reflexi. V průběhu celého školení si na sobě účastníci vyzkouší aktivity, které dále mohou použít ve svém školním prostředí.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář