Datum / čas
20.10.2020
09:00-16:00

Místo konání
Zlín

Adresa:
bude upřesněno
Zlín

Cílové skupiny

  • Pracovníci v sociálních službách
  • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
  • Sociální pracovníci


č. akreditace MPSV – A2019/0547-SP/PC/PP/VP

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s konceptem multisenzorického prostředí snoezelen. Na kurzu budou představeny postupy využití multisenzorického prostředí pro práci s různými cílovými skupinami klientů – od osob s postižením až po seniory. Účastníci se seznámí s historií vzniku tohoto konceptu, vývojem multismyslového prostředí, jeho přínosy pro klienty a možnostmi využití pro různé cílové skupiny. Prezentovány budou také videoukázky a zahraniční trendy (Velká Británie) v této oblasti. Program prohloubí porozumění a podpůrný přístup, protože koncept je založen na podpůrném, nedirektivním a neinvazivním přístupu ke klientovi.

 

Cíle školení:

Účastník se seznámí s konceptem snoezelen – práce a využití multisenzorického prostředí a pomůcek, které je možné využít při práci s klienty s různým druhem postižení, různého věku, takže bude mít představu, jak lze využít tento koncept pro svoji práci s klienty. Získá informace o historii a vývoji tohoto konceptu i ukázku a sdílení dobré praxe z Velké Británie. Seminář poskytne náměty pro techniky k aktivitám pro rozvoj smyslů při práci s klienty a inspiraci pro užití pomůcek pro rozvoj smyslového vnímání.

 

Cílová skupina:

sociální pracovníci v oblasti sociální péče, pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální péče, pracovníci v manažerské, řídící funkci

 

Lektor:

Mgr. Dagmar Mega 

Absolventka FF Univerzity Palackého v Olomouci – obory germanistika, filozofie. Absolvovala akreditovaný kurz psychologického výcviku pro vedení terapeutického rozhovor a kurzy koučinku. Zúčastnila se zahraničních stáží ve Velké Británii se zaměřením na koncept snoezelen, inkluzi a práci s lidmi s postižením; absolvovala série workshopů a seminářů k tématu rovné příležitosti, genderové stereotypy, propojení neziskové a podnikatelské sféry. Dlouhodobě působí ve vzdělávacím centru Akropolis v Uherském Hradišti.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce.

 

Cena: 1390,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1390,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz