Datum / čas
25.11.2020
09:00-16:00

Místo konání
Pardubice

Adresa:
bude upřesněno
Pardubice

Cílové skupiny

  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé 2. stupně ZŠ
  • Učitelé gymnázií
  • Učitelé SOŠ a SOU


č. akreditace MSMT: 424/2020-4-193

 

Školení je vhodné do Šablony DVPP pro ZŠ a SŠ.

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

- Pojem klima ve třídě a ve škole a s mechanismy, které toto klima ovlivňují.

- Funkce třídního učitele a jeho role při ovlivňování klimatu ve třídě.

- Možnosti diagnostikování a ovlivňování třídního klimatu.

- Způsoby budování vlastní autority pedagoga a dobrých vztahů s žáky,

- Rozvoj kooperace a sociálních dovedností pro kooperaci.

- Faktory, které podporují spolupráci, přátelství, toleranci.

- Posilování pozitivních vrstevnických vztahů mezi žáky a posilování vztahu pedagog – žák (včetně vytváření a využití dohod mezi žáky a učiteli a dalšími možnými stranami. Inkluze.

-Aktuální nové pohledy na výuku, soužití a spolupráci ve škole ve světle RVP.

 

Cíle školení:

Účastníci se seznámí s tím, jakým způsobem je možné rozvíjet dovednosti a kompetence, které vedou k efektivní výuce, k tvorbě pozitivního klimatu ve třídě a ve škole a k prevenci negativních jevů ve školním prostředí. Budou jim představeny nástroje pro pozitivní ovlivňování žáka a třídního kolektivu, seznámí se s různými styly vedení a různými typy autorit a jejich vlivu na třídní klima.

 

Cílová skupina:

učitelé 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií a učitelé SOŠ a SOU

 

Lektor:

Mgr. Rastislav Jankula

Absolvent UP v Olomouci, obor výchova mimo vyučování. 16 let aktivně vyučoval na ZŠ  v Uherském Brodě, mezi lety 2000-2006 zastával funkci ředitele společnosti CEPR Uherský Brod, kde se věnoval zejména tvorbě a realizaci vzdělávacích programů pro pedagogy, žáky a studenty. Od roku 2009 vede oddělení vzdělávání v DDM Uherský Brod. V současné době se věnuje realizaci vzdělávacích projektů.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 1540,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1540,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz