Datum / čas
20.01.2021-21.01.2021
08:30-15:30

Místo konání
Praha

Adresa:
bude upřesněno
Praha

Cílové skupiny

  • Speciální pedagogové
  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé 2. stupně ZŠ


Školení je vhodné do Šablony II.  pro ZŠ.

 

č. akreditace MSMT:  1435/2019-2-203

 

Hodinová dotace: 18 vyučovacích hodin – dvoudenní seminář

Obsah školení:

Seminář pro pedagogické pracovník je zaměřený na problematiku specifických poruch učení, která je v mnoha ohledech příčinou možného školního neúspěchu u jinak normálně nadaných dětí.  Seminář seznámí účastníky se základní terminologií a poskytne jim základní znalosti pro primární vstupní pedagogickou diagnostiku specifických poruch učení – dysgrafie, dyslexie a dysortografie, tím se zvýší jejich kompetence a budou schopni přizpůsobit výuku potřebám žáků se SPU.

Seminář se dále klade za cíl zvýšit kompetenční vybavenost učitelů při řešení problémů v procesu inkluze, což přímo vede i k osobnostně profesnímu rozvoji pedagogů. Probrány budou i extrakurikulární aktivity, které vedou k zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu.

 

Cíle školení:

Cílem semináře je rozšířit znalosti a vědomosti v oblasti problematiky vzdělávání žáků s SPU, v návaznosti na stanovení možností organizace vzdělávání v rámci inkluze.

Seminář si dále klade za cíl rozšířit kompetence pedagogů v základní pedagogické diagnostice SPU  – jak rozpoznat projevy a jak je správně vyhodnotit.

 

Cílová skupina:

pedagogové 1. stupně ZŠ, pedagogové 2. stupně ZŠ, speciální pedagogové, pedagogové přípravných tříd

 

Lektor:

Mgr. Lenka Bínová

Absolventka oboru Předškolní pedagogika a Speciální pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci (1992-1996); od r. 1997 odborný pedagog a speciální pedagog psycholog PPP Brno, nyní 20 let odborné praxe; od r. 2002 lektor DVPP; zaměřuje se na diagnostickou a terapeutickou práci, edukační a reedukační práci s dětmi s SPU a SPCH, vedení dětí s ADHD, ADD a jejich rodičů.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 3100,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 3100,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz